Agencija za privredne resurse

Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od suštinskog značaja za olakšavanje administrativnih procesa i unapređenje transparentnosti u poslovanju.

Ovim novim pravilom će se sve promene u kapitalu, bilo da je reč o povećanju ili smanjenju, evidentirati kao jedinstveni iznos kapitala nakon izvršene promene. Na primer, u slučaju da se u društvu sprovodi povećanje kapitala kroz više pojedinačnih uplata, registrovaće se samo jedan ukupan iznos koji će predstavljati zbir svih dosadašnjih i novih uplata. Ovo pravilo će biti isto tako primenjeno i u slučaju smanjenja kapitala, gde će se kao novi iznos kapitala upisati razlika između postojećeg kapitala i iznosa smanjenja.

Ove izmene će takođe obuhvatiti registraciju uloga članova, bez obzira da li su društva jednočlana ili višečlana, i odnosiće se i na novčane i nenovčane kapitale/uloge.

Agencija za privredne resurse

Napominjemo da će svi postojeći datumi uplata/unosa biti obrisani, a kao datum uplate/unosa biće registrovan datum donošenja rešenja kojim se sprovodi ova promena. Ovo je u skladu sa odredbom članova 147v, 300. i 323. Zakona o privrednim društvima, kojima je propisano da se osnovni kapital smatra povećanim, odnosno smanjenim, danom registracije u Registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom o registraciji.

Ova odluka Registrara privrednih subjekata doneta je u okviru njegove nadležnosti o bližem uređenju načina vođenja registra, uz saglasnost nadležnog Ministarstva privrede.

Ovim novim pravilom za registraciju promena u kapitalu, očekuje se povećanje transparentnosti i efikasnosti u vođenju poslovanja. Primenom ovih novih standarda, očekuje se da će se unaprediti kvalitet informacija dostupnih poslovnim subjektima, što će doprineti boljem upravljanju kapitalom i smanjenju administrativnog opterećenja.

U skladu sa zahtevima savremenog poslovnog okruženja, ova pravila su usmerena ka unapređenju poslovnih procesa i stvaranju povoljnijeg ambijenta za sve uključene u poslovne aktivnosti.

Izvor: APR

Trosak reprezentacije reklame i propagande
Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne grupe poslovnih rashoda koje zahtevaju

Agencija za privredne resurse
Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od suštinskog značaja za olakšavanje administrativnih

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom članku istražićemo šta tačno podrazumeva