Upoznajte nas

Naša firma osnovana je 2015. godine, sa željom da bogato iskustvo stečeno u različitim oblastima objedinimo i klijentima omogućimo kompletan set usluga na jednom mestu.

Život preduzetnika svakodnevno je ispunjen turbulencijama i brojnim promenama koje otežavaju funkcionisanje i razvoj biznisa, pa tako mogućnost da na jednom mestu objedinimo finansijsko i poresko savetovanje, računovodstvo i posredovanje u postupku apliciranja kod finansijskih institucija za pribavljanje novčanih sredstava, klijentima daje priliku da se potpuno okrenu svom biznisu i njegovom razvoju, verujući da su finansije i porezi u sigurnim rukama.

Više o nama

Prilikom izbora klijenata sa kojima započinjemo saradnju, na naš izbor o uspostavljanju poslovnih odnosa ne utiče veličina pravnog lica, već svakom klijentu pristupamo maksimalno profesionalno, a klijente biramo na osnovu procene da su raspoloženi da zajedničkim radom i trudom radimo na unapređenju poslovnih rezultata firme.

Saradnja sa klijentima iz širokog spektra delatnosti, uz našu težnju za stalnim napretkom i usavršavanjem, pruža nam mogućnost da svim zahtevima klijenata odgovorimo u kratkom roku, na obostrano zadovoljstvo.

Fincon.rs ikonica

Kada bi bilo potrebno na ovo pitanje odgovoriti sa samo jednom rečju, ta reč bi bila pristup. Svakom poslu koji prihvatimo pristupamo detaljno i težimo da uz maksimalnu posvećenost naš posao uradimo na visoko kvalitetan način.

Klijenti veoma često postavljaju ova pitanja unapred, očekujući da im damo preciznu informaciju, što je gotovo nemoguće pre nego što se uputimo u samu suštinu i obim posla koji nas očekuje. Tek nakon što to obavimo, klijentima možemo da predložimo cenu naših usluga, za koje se trudimo da budu pristupačne klijentima, ali i srazmerne znanju i trudu koje je neophodno uložiti kako bi se posao kvalitetno izvršio.

Osnovni kriterijum prilikom izbora klijenata sa kojima uspostavljamo saradnju je spremnost da zajedničkim radom i međusobnim poštovanjem ostarimo ciljeve zarad kojih nas klijenti angažuju.

Naravno, na našu odluku o pružanju usluga ne utiče veličina pravnog lica koje je zainteresovano za uspostavljanje saradnje, već pre svega želja da se kvalitetnim radom obezbedi sigurnost u poslovanju i postave čvrste osnove za dalji razvoj firme. Uostalom, mnoge danas velike firme su osnovane kao preduzetničke radnje iz kojih su se razvile velike svetske kompanije, pa zašto ne bi i Vaša firma krenula tim putem?

To se apsolutno podrazumeva. Kao što smo istakli, naša težnja na kvalitet umesto na kvantitet omogućava nam pristup na mnogo detaljnijem nivou nego što su klijenti navikli, pa nam je upozoravanje na potencijalne propuste u opisu posla.

Pre nego što analiziramo poslovanje Vaše firme, mi Vam to ne možemo obećati. Ono što Vam sa sigurnošću možemo reći je da ćemo Vas nakon što sprovedemo analizu obavestiti da li postoje realni izgleda za dobijanjem finansijskih sredstava od strane banaka i drugih institucija. Ukoliko smatramo da je u tom trenutku bolje da nastavimo saradnju i prvo poboljšamo rezultate firme, a tek nakon toga izvršimo apliciranje za sredstvima, klijentima dajemo upravo takav predlog.

Apsolutno, kao i svaka firma u ovoj oblasti, sa poreskim kontrolama se susretnemo pre ili kasnije. Ono što je najvažnije, naš tim ne preza od poreskih kontrola, jer smo sigurni u ispravnost sprovedenih knjiženja i saveta koje smo dali klijentima.

Ukoliko se klijent odluči da vršimo fakturisanje umesto njega, tu uslugu činimo vrlo rado. Sve što je potrebno je da nam klijent dostavi informacije i dokumentaciju koja nam je neophodna kako bismo izvršili fakturisanje.

Ovo je jedna od sporednih usluga koje činimo klijentima kako bismo im olakšali poslovanje i administraciju učinili lakšom.

Izradi dizajniranja pristupamo odmah po dobijenom zahtevu od strane klijenta, ali dužina trajanja procesa zavisi i od činjenice da li klijent ima svoju ideju koju je potrebno pretočiti u delo ili je na nama da osmislimo kompletan dizajn. U svakom slučaju, klijenti dobijaju idejna rešenja za maksimalno 2-3 dana.