Poresko savetovanje

Koji porez bi trebalo da platim? Da li se plaća porez na ovu transakciju? Kako da platim manji porez? Imam li pravo na povrat plaćenog poreza? Muče vas ovakva i slična pitanja? Tu smo da vam pomognemo da prevaziđete ove probleme.

Poreski sistem izuzetno je obiman i privrednicima je veoma teško da se uz sve svoje svakodnevne obaveze adekvatno edukuju o poreskom sistemu, pravima i obavezama koje mogu imati u ovoj oblasti. Upravo iz tog razloga, mi smo tu da Vam omogućimo da bolje razumete propise i da poreski rizik svedete na minimum. 

Naš tim Vam može pomoći u sledećim oblastima:

Lokalno poresko savetovanje

  • Poresko planiranje kompletnog poslovanja
  • Poresko savetovanje u vezi pojedinačnih transakcija
  • Olakšice kod zapošljavanja novih radnika
  • Informisanje o promenama poreskih propisa
  • Kontola PDV prijava
  • Provera ispravnosti prijava poraza na dobit i njihova optimizacija
  • Saveti u vezi poreza na imovinu, poreza na dohodak građana, poreza po odbitku
  • Komunikacija sa poreskim organima
Knjigovodstvena agencija – bitan je izbor
Poresko savetovanje fincon.rs

Međunarodno poresko savetovanje

Trebali bi da izvršite plaćanje ka inostranstvu ili bi možda trebao da Vam na račun bude uplaćen novac iz inostranstva i bojite se da ne napravite neki prekršaj? Ili možda želite da proverite da li se i na koji način može platiti manji porez? I tu možemo da vam pomognemo.

Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja služe upravo tome, a mi ćemo vam pomoći da ih iskoristite na pravi način i platite porez samo onoliko koliko je to zaista neophodno.

Povrati i preknjižavanje plaćenog poreza

Iz našeg iskustva smo upoznati sa činjenicom da pravna lica često ne traže povrat plaćenog PDV-a ili preknjižavanja preplata koje imaju po osnovu plaćenog poreza po jednom osnovu na dug koji imaju po osnovu drugog poreza iz razloga što nisu dovoljno sigurni da im eventualna poreska kontrola neće pronaći greške, osporiti pravo na upućeni zahtev i na sve to propisati kaznu usled nepostupanja po svim zakonski propisanim uslovima.

Naš tim garantuje za ispravnost sprovedenih knjiženja i saveta koje dajemo klijentima, te im iz tog razloga preporučujemo da traže povrate poreza, ne ustručavajući se toga usled straha od poreske kontrole.

Poresko savetovanje