Brisanje Preduzetnika iz Registra APR i Neizmirena Potraživanja

Jedno od interesantnih pitanja koja se u praksi javljaju jeste pitanje da li preduzetnik sme da bude zatvoren ukoliko nije izmirio obaveze prema svojim dobavljačima, i ukoliko sme, šta se dešava sa dugom koji je ostao nakon zatvaranja.

Brisanje preduzetnika iz registra je regulisano Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, i postoji nekoliko važnih aspekata koje treba razmotriti u vezi s ovim procesom.

1. Preduzetnik i njegova odgovornost:

Važno je shvatiti da preduzetnik nije pravno lice, već fizičko lice koje obavlja privrednu delatnost. To znači da preduzetnik odgovara za obaveze iz poslovanja celokupnom svojom imovinom. Ukoliko postoje neizmirene obaveze prema dobavljačima ili drugim poveriocima, te obaveze su vezane za samog preduzetnika i njegovo lično imanje.

Untitled design 2023 10 24T163818.139

2. Brisanje iz registra i neizmirena potraživanja:

Brisanje preduzetnika iz registra ne znači automatsko prestanak obaveza prema poveriocima, uključujući i obaveze prema dobavljačima. Ove obaveze ostaju nepromenjene i važeće i dalje postoje nakon brisanja preduzetnika iz registra. Potrebno je da preduzetnik nastavi da se bavi njihovim izmirenjem ili da postigne dogovor sa poveriocima kako bi rešio svoje obaveze.

3. Pravne radnje:

Ako bivši preduzetnik osporava neka od potraživanja ili se javljaju nesporazumi u vezi sa neizmirenim dugovanjima, parnični postupak se vodi pred sudom opšte nadležnosti, a ne pred privrednim sudom. Ovo je bitno razumeti kako biste znali gde i kako rešiti nesuglasice sa poveriocima.

Zaključak:

Brisanje preduzetnika iz registra Agencije za privredne registre (APR) je proces koji ne utiče na postojeće obaveze prema poveriocima, uključujući dobavljače. Preduzetnik sme da bude zatvoren i pored činjenice da postoje dugovaranja prema dobavljačima, ali ostaje odgovoran za te obaveze kao fizičkog lice i mora da ih izmiri ili postigne dogovor sa poveriocima kako bi rešio svoje finansijske obaveze. Ako se pojave sporovi oko neizmirenih dugovanja, oni se rešavaju pred sudom opšte nadležnosti.

Savetujemo svakog preduzetnika da pažljivo razmotri svoju situaciju i da, ukoliko imaju neizmirena dugovanja, nastave da traže rešenja u skladu sa zakonima i propisima kako bi izmirili svoje obaveze i očuvali svoj ugled u poslovnom svetu.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se