Datum elektronske fakture

Do uvođenja izmena koje su stupile na snagu početkom 2023.godine, činilo da se će obveznici elektronskih faktura, a pre svega oni koji su u sistemu PDV, koji zapravo predstavljaju i većinu obveznika eFaktura, imati poteškoća usled činjenice da datum elektronske fakture ne može da se menja, odnosno datum fakture je uvek datum kada se faktura i izdaje, a da je pravo na povrat PDV moglo da se ostvari tek u periodu kada je faktura i izdata.

Datum elektronske fakture

Datum E-Fakture

Datum elektronske fakture i dalje neće moći da se menja, što je zapravo i jedino ispravno, a praksa koju su mnogi primenjivali, a to je da se kao datum fakture navodi neki raniji datum, više neće biti moguća. Međutim, ono što je za sve obveznike e-Faktura bitno, je da su propisani drugačiji uslovi za pravo na odbitak poreza na dodatu vrednost, u odnosu na prethodno propisane uslove.

Pravo na odbitak PDV imaće obveznici koji do isteka roka za predaju poreske prijave za porez na dodatu vrednost prihvate e-Fakturu na SEF-u. Dakle, bez obzira da li je faktura izdata pre isteka perioda kada je promet izvršen ili u narednom poreskom periodu, primalac fakture će imati pravo na povrat PDV ukoliko dobavljač izda, a primalac prihvati fakturu na SEF-u pre isteka roka za predaju poreske prijave za porez na dodatu vrednost.

Želiš da otvoriš firmu i hoćeš da saznaš koja je najbolja opcija za tvoje poslovanje? Pogledaj našu ponudu i zakaži svoje konsultacije.

Primer

Privredno društvo, obveznik e-Faktura, je primilo uslugu prevoza robe od svog dobavljača, takođe obveznika e-Faktura, koji do kraja januara nije izdao fakturu, već je to učinio 05. februara. Dakle, datum fakture je 05.02.2023. godine, dok je datum prometa 30.01.2023. godine. Da bi primalac usluge ostvario promet na povrat PDV koji se nalazi u ovoj fakturi, potrebno je da to isteka roka za predaju PDV prijave za januar, na SEF-u odobri fakturu koju mu je dobavljač poslao. U slučaju da to ne učini, primalac računa će tek u narednom poreskom periodu imati pravo na povrat PDV, pod uslovom da fakturu prihvati na SEF-u.

Važno je napomenuti da, kao što iz prethodnog teksta proizilazi, pravo na povrat po osnovu e-Fakture može da se ostvari samo u slučaju da se faktura i prihvati na SEF-u.

Potreban ti je knjigovođa od poverenja na kojeg uvek možeš da se osloniš? Kontaktiraj nas putem formulara na ovoj stranici (https://fincon.rs/usluge/racunovodstvo/), a mi ti se veoma brzo javljamo sa ponudom za saradnju.