Da li direktor i osnivač mora da bude zaposlen u svom privrednom društvu?

Česta dilema kada su u pitanju privredna društva predstavlja status direktora, odnosno pitanja da li mora da bude u radnom odnosu, da li direktor mora da dobija naknadu za svoj rad i da li je plaćanje doprinosa za osnivača dovoljno da bi se zadovoljio minimum zakonskih obaveza koje osnivači i direktori imaju prema državi.

Za početak, veoma je važno odrediti da li direktor radi u svom privrednom društvu, ili je samo član privrednog društva koji je kao takav upisan u APR. Bitno je napomenuti da se pod radom direktora ne podrazumeva isključivo rad po osnovu ugovora o radu, kada je direktor i zaposlen u svom privrednom društvu, već i činjenica da je osnivač registrovan kao zakonski zastupnik u APR, da ima ovlašćenja propisana po osnovu OP obrasca, da ide na službena putovanja i slično. 

Sve to, predstavlja činjenicu da direktor i radi u privrednom društvu, da se po tom osnovu moraju i plaćati doprinosi.

Direktor i osnivač

Rad direktora van radnog odnosa

U ovoj situaciji, kada direktor radi u privrednom društvu van radnog odnosa, postoji i obaveza plaćanja doprinosa. Ukoliko je reč o direktoru, koji je osnivač, a za svoj rad ne dobija naknadu, postoji obaveza plaćanja samo doprinosa na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa. Međutim, kada bi ovaj direktor, dobijao i naknadu za rad koji obavlja, imao bi obavezu da plati porez na ovu naknadu, kao i doprinos za PIO. 

Po osnovu naknade koju dobija za svoj rad, ne bi imao obavezu da plati i druga dva doprinosa, zdravsto i nezaposlenost. Na ovaj način možemo zaključiti da bi direktor i osnivač po osnovu iste uloge koju ima, plaća dva puta doprinose za PIO, i to jednom po osnovu poreske prijave PP OD-O (doprinosi za osnivač), a drugi put po osnovu poreske prijave PP PPD koja se podnosi kada direktor prima naknadu za svoj rad.

Imajući u vidu da direktor može biti zaposlen u nekom drugom privrednom subjektu, a da u privrednom društvu gde je direktor i osnivač, može rad da obavlja i van radnog odnosa, tada bi prioritetno osiguranje bilo po osnovu radnog odnosa koji ima u drugom privrednom društvu, pa kao direktor i osnivač ne bi imao obavezu da plati doprinose za zdravstvo i nezaposlenost ni po jednom osnovu.

Osnivač koji nije direktor

Sa druge strane, kada se radi o osnivaču, koji ne radi u svom privrednom društvu, već je isključivo upisan kao član, ne postoji obaveza plaćanja doprinosa na najnižu osnivicu, niti postoji obaveza plaćanja naknade osnivaču za ulogu koju on ima u privrednom društvu.

Direktor zaposlen u privrednom društvu

Kada je direktor zaposlen u svom privrednom po osnovu ugovora o radu, za njega se plaćaju porez i doprinosi kao i za svakog drugog radnika. U slučaju da je taj direktor i osnivač, ne postoji obaveza plaćanja OD-O, odnosno doprinosa za osnivača, niti je potrebno da dobija dodatnu naknadu kao direktor po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora.

Kao što se iz teksta može zaključiti, postoji veliki broj varijacija koje se mogu pojaviti u praksi. Prevashodno je bitno utvrditi da li osnivač radi u svom privrednom društvu i ukoliko radi, da li po tom osnovu dobija naknadu ili ne.

Da li je tebi i tvom biznisu potreban knjigovođa od poveranja? Kontaktiraj nas ovde  a mi ćemo veoma brzo odgovoriti na vašu poruku.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se