Da li direktor i osnivač mora da bude zaposlen u svom privrednom društvu?

Česta dilema kada su u pitanju privredna društva predstavlja status direktora, odnosno pitanja da li mora da bude u radnom odnosu, da li direktor mora da dobija naknadu za svoj rad i da li je plaćanje doprinosa za osnivača dovoljno da bi se zadovoljio minimum zakonskih obaveza koje osnivači i direktori imaju prema državi.

Za početak, veoma je važno odrediti da li direktor radi u svom privrednom društvu, ili je samo član privrednog društva koji je kao takav upisan u APR. Bitno je napomenuti da se pod radom direktora ne podrazumeva isključivo rad po osnovu ugovora o radu, kada je direktor i zaposlen u svom privrednom društvu, već i činjenica da je osnivač registrovan kao zakonski zastupnik u APR, da ima ovlašćenja propisana po osnovu OP obrasca, da ide na službena putovanja i slično. 

Sve to, predstavlja činjenicu da direktor i radi u privrednom društvu, da se po tom osnovu moraju i plaćati doprinosi.

Direktor i osnivač

Rad direktora van radnog odnosa

U ovoj situaciji, kada direktor radi u privrednom društvu van radnog odnosa, postoji i obaveza plaćanja doprinosa. Ukoliko je reč o direktoru, koji je osnivač, a za svoj rad ne dobija naknadu, postoji obaveza plaćanja samo doprinosa na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa. Međutim, kada bi ovaj direktor, dobijao i naknadu za rad koji obavlja, imao bi obavezu da plati porez na ovu naknadu, kao i doprinos za PIO. 

Po osnovu naknade koju dobija za svoj rad, ne bi imao obavezu da plati i druga dva doprinosa, zdravsto i nezaposlenost. Na ovaj način možemo zaključiti da bi direktor i osnivač po osnovu iste uloge koju ima, plaća dva puta doprinose za PIO, i to jednom po osnovu poreske prijave PP OD-O (doprinosi za osnivač), a drugi put po osnovu poreske prijave PP PPD koja se podnosi kada direktor prima naknadu za svoj rad.

Imajući u vidu da direktor može biti zaposlen u nekom drugom privrednom subjektu, a da u privrednom društvu gde je direktor i osnivač, može rad da obavlja i van radnog odnosa, tada bi prioritetno osiguranje bilo po osnovu radnog odnosa koji ima u drugom privrednom društvu, pa kao direktor i osnivač ne bi imao obavezu da plati doprinose za zdravstvo i nezaposlenost ni po jednom osnovu.

Osnivač koji nije direktor

Sa druge strane, kada se radi o osnivaču, koji ne radi u svom privrednom društvu, već je isključivo upisan kao član, ne postoji obaveza plaćanja doprinosa na najnižu osnivicu, niti postoji obaveza plaćanja naknade osnivaču za ulogu koju on ima u privrednom društvu.

Direktor zaposlen u privrednom društvu

Kada je direktor zaposlen u svom privrednom po osnovu ugovora o radu, za njega se plaćaju porez i doprinosi kao i za svakog drugog radnika. U slučaju da je taj direktor i osnivač, ne postoji obaveza plaćanja OD-O, odnosno doprinosa za osnivača, niti je potrebno da dobija dodatnu naknadu kao direktor po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora.

Kao što se iz teksta može zaključiti, postoji veliki broj varijacija koje se mogu pojaviti u praksi. Prevashodno je bitno utvrditi da li osnivač radi u svom privrednom društvu i ukoliko radi, da li po tom osnovu dobija naknadu ili ne.

Da li je tebi i tvom biznisu potreban knjigovođa od poveranja? Kontaktiraj nas ovde  a mi ćemo veoma brzo odgovoriti na vašu poruku.

Kupovina prvog stana
Kupovina prvog stana

Šta se smatra kupovinom prvog stana? Kupovinom prvog stana se smatra kupovina stambenog prostora od strane punoletnog fizičkog lica na teritoriji Republike Srbije. Ova akvizicija