Skraćen rok za elektronsko evidentiranje PDV

Odredbama člana 4. Zakona o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 44/21, 129/21, 138/22 i 92/23) uređeno je elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 92/23) propisano je da se elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura vrši za poreski period, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u roku od deset dana po isteku poreskog perioda, kao i da, ako od isteka navedenog roka dođe do promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost, poreski dužnik koji ima obavezu elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatnu vrednost koriguje elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do te promene.

Elektronska evidencija PDV a

U skladu sa Zakonom, navedene odredbe primenjuju se od 1. januara 2024. godine, što podrazumeva da se primenjuju za poreske periode, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, koji počinju 1. januara 2024. godine.

Izvor: eFakture