Fakturisanje usluga inostranim kupcima

Da li je fakturisanje izvršenih usluge licima iz inostranstva oporezivo, da li ulazi u limite od 6 miliona za paušalce i 8 miliona za PDV, da li postoji razlika u situaciji kada se usluge fakturiše pravnom ili fizičkom licu? Ova i brojna druga pitanja pojavljuju se  kod obveznika koji pružaju usluge stranim licima, a u ovom tekstu pokušaćemo da odgovorimo nan eka od njih.

Limit od 6 i 8 miliona

Iako postoje pojedini izuzeci, najveći broj usluge koji se pružaju stranim licima, bilo da su u pitanju pravna ili fizička lica, smatra se izvršenim u inostranstvu, i tada se ta usluga smatra oslobođenom od plaćanja PDV. Dakle, u ovim situacijama ne obračunava se PDV, već je usluge oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrednost. U toj situaciji, prihod koji je ostvaren na ovaj način, ne ulazi u limit od 8 miliona, koji se smatra granicom za ulazak u sistem PDV.

Međutim, to ne važi za limit od 6 miliona, koji se odnosi na paušalce, jer usluge koje su pružene stranim licima, kao i one usluge koje su pružene domaćim licima, ulaze u limit od 6 miliona, pa lice koje ostvari preko 6 miliona prihoda u toku poslovne godine, gubi pravo na paušalno oporezivanje i stiče obavezu vođenja poslovnih knjiga.

Fakturisanje usluga inostranim kupcima

PayPal i Payoneer

Veoma često se može naići na pogrešna mišljenja o tome da se prihodi koji se ostvare, a naplate putem PayPal-a ili Payoneer-a “ne vide” i da država nema pristup prihodima koji su na taj način ostvarena. Ovi stavovi su pogrešni i lica koja sarađuju sa stranim klijentima ne bi smela da se dovedu u ovu zabludu, već da se prema njima ponašaju kao prema svakom drugom prihodu, bilo da se radi o preduzetnicima, pravnim licima ili frilenserima.

Fiskalne kase za usluge pružene stranim fizičkim licima

Preduzetnici i pravna lica, koja usluge pružaju stranim fizičkim licima, imaju obavezu da izdaju fiskalne račune za te usluge. Ovo važi i za promete koji su ostvareni preko platformi kao što su Upwork ili Fiver, kada su korisnici krajnjih usluga fizička lica. Dakle, bez obzira što novac na račun dolazi sa platforme (npr. Upwork), ako je korisnik usluge fizičko lice, preduzetnici i pravna lica imaju obavezu da taj promet fiskalizuju.

Registracija na Payoneer

Ukoliko si frilenser, i nemaš kreiran nalog na Payoneer-u, putem ovog linka možeš to da učiniš, i da ostvariš bonus od 50 dolara ako u narednih 6 meseci naplatiš preko 1000$.

U slučaju da si imaš otvorenu firmu, registraciju na Payoneer možeš da napraviš putem ovog linka, i ostvarićeš pravo na bonus od 250 dolara ukoliko u narednih 6 meseci ostvariš zaradu od 25.000 dolara.