Godišnji odmor i fiskalne kase

Ukoliko obveznik fiskalizacije odluči da za vreme godišnjeg odmora neće koristiti fiskalnu kasu, potrebno je da o tome obavesti Poresku upravu. Obaveštenje Poreskoj upravi dostavlja se putem PGJO prijave, posredstvom postala ePorezi.

Prijava se podnosi na sledeći način:

Godišnji odmor

Prijava datuma početka korišćenja godišnjeg odmora:

  • Odabirom “Tekstualnog unosa”, nakon čega se u okviru sekcije “Podaci o podnosiocu” u polju 1.1 – “Vrsta prijave” bira opcija 3. – Promena podataka iz registra, koja se koristi za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka;

  • Potom se pristupa određenom poslovnom prostoru odabirom oznake poslovnog prostora kod kojeg se vrši promena podataka u registru;

  • U polje 2.12 – Datum početka privremenog prestanka – unosi se podatak o datumu početka godišnjeg odmora.

Prijava datuma završetka godišnjeg odmora:

  • Odabirom “Tekstualnog unosa”, nakon čega se u okviru sekcije “Podaci o podnosiocu” u polju 1.1 – “Vrsta prijave” bira opcija 3. – Promena podataka iz registra, koja se koristi za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka;

  • Potom se pristupa određenom poslovnom prostoru odabirom oznake poslovnog prostora kod kojeg se vrši promena podataka u registru;

  • U polje 2.13 – Datum završetka privremenog prestanka – unosi se podatak o datumu završetka godišnjeg odmora.

Podaci o promenama, kako početka korišćenja godišnjeg odmora, tako i završetka godišnjeg odmora, dostavljaju se Poreskoj upravi najkasnije 24h pre nastanka promene.

Izvor: Poreska uprava

Godišnji odmor
Godišnji odmor i fiskalne kase

Godišnji odmor i fiskalne kase Ukoliko obveznik fiskalizacije odluči da za vreme godišnjeg odmora neće koristiti fiskalnu kasu, potrebno je da o tome obavesti Poresku

Putnička vozila i PDV
Putnička vozila i PDV

Putnička vozila i PDV Da li pravna lica i preduzetnici mogu da zahtevaju povrat poreza na dodatu vrednost po osnovu nabavke putničkog vozila? Prilikom nabavke