Godišnji porez na dohodak građana - izmene u načinu oporezivanja

Najavljene izmene u načinu oporezivanja poreza na godišnji dohodak građana.

Dosadašnja praksa bila je da su obveznici ovog poreza imali rok da do 15. maja podnesu poresku prijavu PPDG-2r, nakon čega bi Poreska uprava dostavljala rešenje i obveznicima davala rok od 15 dana da izvrše svoje obaveze.

Prema najavama, od naredne godine, a za porez na dohodak iz 2022.godine, oporezivanje će se vršiti drugačije. Poreska uprava će sama unositi prijave, do 01. aprila, a obveznici će imati rok da putem portala ePorezi pristupe poreskoj prijavi i unesu izmene i koriguju poresku prijavu, ako za tim bude bilo potrebe. Na primer, Poreska uprava neće imati podatke o ukupnom broju izdržavanih članova porodice.

Ukoliko to ne učine, Poreska uprava će podneti prijavu koju je i unela za obveznika.

Rok za plaćanje poreza takođe će biti 15. maj, a Poreska uprava neće donositi rešenje, već je obveznik biti u obavezi da porez koji je utvrđen po osnovu poreske prijave, i plati u navedenom roku.

Prijave će se podnositi isključivo u elektronskom obliku, putem portala ePorezi.

Godišnji porez na dohodak građana - izmene u načinu oporezivanja