Gubitak prava na paušalno oporezivanje

Preduzetnici paušalci, moraju da vode računa u toku svog poslovanja, kako ih ne bi iznenadio gubitak prava na paušalno oporezivanje. Postoji nekoliko razloga kada dolazi do gubitka na paušalno oporezivanje, a u ovom tekstu ćemo se baviti upravo tim razlozima.

Razlozi za gubitak prava na paušalno oporezivanje

Preduzetnici paušalci, gube pravo na paušalno oporezivanje iz sledećih razloga:

  • Obavljanje delatnosti koja ne može da bude paušalno oporezovana
  • Prelazak limita od 6 miliona dinara prihoda
  • Evidentiranje u sistem PDV
  • Ulaganje drugih lica u delatnost preduzetnika

 

Gubitak prava na paušalno oporezivanje

Delatnosti koje ne mogu biti paušalno oporezovane

Zakonom je definisan spisak delatnosti koje ne mogu biti paušalno oporezovane, a to su sledeće delatnosti:

  • Reklamiranje i istraživanje tržišta
  • Trgovina na veliko
  • Trgovina na malo
  • Finansijsko posredovanje
  • Hoteli i restorani
  • Aktivnosti u vezi sa nekretninama

 

To znači da, ukoliko bi preduzetnik odlučio da obavlja neku od navedenih delatnosti, izgubio bi pravo da bude paušalno oporezovan, i obavezu vođenja knjiga stekao bi već od prvog narednog dana.

Izuzetak od pravila je mogućnost preduzetnika koji obavlja trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost u pokretnom ili mobilnom objektu, da podnese zahtev Poreskoj upravi da delatnost obavlja kao preduzetnik paušalac.

Da li želiš da saznaš sve o preduzetnicima? Pogledaj eBook koji smo napravili i potpuno besplatno pročitaj prvih 25 strana

Ulazak u sistem PDV

U slučaju prelaska limita od 8 miliona dinara, ili dobrovoljne odluke da uđe sistem PDV, preduzetnik paušalac gubi pravo na paušalno oporizvanje i obavezu vođenja poslovnih knjiga stiče najkasnije od dana kad postane obveznik poreza na dodatu vrednost.

Prelazak limita od 6 miliona dinara

Za razliku od limita od 8 miliona dinara, koji zahteva vođenje knjiga od prvog narednog dana, prelazak limita od 6 miliona dinara prihoda ima nešto drugačije posledice. Preduzetnik paušalac koji u prvoj polovini godine pređe limit od 6 miliona dinara, obavezu vođenja poslovnih knjiga ima od 01.jula tekuće godine. Sa druge strane, preduzetnik koji limit pređe u drugoj polovini godine, obavezu vođenja poslovnih knjiga stiče od 01. januara naredne godine.

Da li planiraš da otvoriši firmu i ne želiš da na tom putu napraviš greške? Zakaži konsultacije i rešićemo sve nedoumice koje imaš, tako da sigurnim korakom zakoračiš u svet preduzetništva.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se