Gubitak prava na paušalno oporezivanje

Preduzetnici paušalci, moraju da vode računa u toku svog poslovanja, kako ih ne bi iznenadio gubitak prava na paušalno oporezivanje. Postoji nekoliko razloga kada dolazi do gubitka na paušalno oporezivanje, a u ovom tekstu ćemo se baviti upravo tim razlozima.

Razlozi za gubitak prava na paušalno oporezivanje

Preduzetnici paušalci, gube pravo na paušalno oporezivanje iz sledećih razloga:

  • Obavljanje delatnosti koja ne može da bude paušalno oporezovana
  • Prelazak limita od 6 miliona dinara prihoda
  • Evidentiranje u sistem PDV
  • Ulaganje drugih lica u delatnost preduzetnika

 

Gubitak prava na paušalno oporezivanje

Delatnosti koje ne mogu biti paušalno oporezovane

Zakonom je definisan spisak delatnosti koje ne mogu biti paušalno oporezovane, a to su sledeće delatnosti:

  • Reklamiranje i istraživanje tržišta
  • Trgovina na veliko
  • Trgovina na malo
  • Finansijsko posredovanje
  • Hoteli i restorani
  • Aktivnosti u vezi sa nekretninama

 

To znači da, ukoliko bi preduzetnik odlučio da obavlja neku od navedenih delatnosti, izgubio bi pravo da bude paušalno oporezovan, i obavezu vođenja knjiga stekao bi već od prvog narednog dana.

Izuzetak od pravila je mogućnost preduzetnika koji obavlja trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost u pokretnom ili mobilnom objektu, da podnese zahtev Poreskoj upravi da delatnost obavlja kao preduzetnik paušalac.

Da li želiš da saznaš sve o preduzetnicima? Pogledaj eBook koji smo napravili i potpuno besplatno pročitaj prvih 25 strana

Ulazak u sistem PDV

U slučaju prelaska limita od 8 miliona dinara, ili dobrovoljne odluke da uđe sistem PDV, preduzetnik paušalac gubi pravo na paušalno oporizvanje i obavezu vođenja poslovnih knjiga stiče najkasnije od dana kad postane obveznik poreza na dodatu vrednost.

Prelazak limita od 6 miliona dinara

Za razliku od limita od 8 miliona dinara, koji zahteva vođenje knjiga od prvog narednog dana, prelazak limita od 6 miliona dinara prihoda ima nešto drugačije posledice. Preduzetnik paušalac koji u prvoj polovini godine pređe limit od 6 miliona dinara, obavezu vođenja poslovnih knjiga ima od 01.jula tekuće godine. Sa druge strane, preduzetnik koji limit pređe u drugoj polovini godine, obavezu vođenja poslovnih knjiga stiče od 01. januara naredne godine.

Da li planiraš da otvoriši firmu i ne želiš da na tom putu napraviš greške? Zakaži konsultacije i rešićemo sve nedoumice koje imaš, tako da sigurnim korakom zakoračiš u svet preduzetništva.

Kupovina prvog stana
Kupovina prvog stana

Šta se smatra kupovinom prvog stana? Kupovinom prvog stana se smatra kupovina stambenog prostora od strane punoletnog fizičkog lica na teritoriji Republike Srbije. Ova akvizicija