Gubitak prava na subvencije za fiskalne kase

Prilikom tumačenja Uredbe o utvrđivanju Pragrama finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija i uslova za zadržavanja prava na dobijena novčana sredstva u javnosti se pojavilo pitanje da li subjekti kojima su odobrena novčana sredstva u vidu subvencije za nabavku novih fiskalnih kasa imaju obavezu da do 30. aprila 2022.godine naprave promet putem fiskalne kase koji je jednak ili veći od iznosa subvencije, kako ne bi izgubili pravo na dobijene subvencije.

Gubitak prava na subvencije

Međutim, Uredba to ne propisuje, već je propisano da obveznik gubi pravo na korišćenje subvencije u slučaju da do isteka 11. meseci od početka primene zakona koji se uređuje fiskalizacija, odnosno do 30.09.2022. godine, ne počne da evidentira promet na malo putem novog elektronskog fiskalnog uređaja.

Na ovaj način je jasno ukazano da obveznici ne gube pravo na subvenciju, pa shodno tome i nemaju obavezu da dobijena sredstva vrate, ukoliko do 30. aprila ne evidentiraju promet preko novog fiskalnog uređaja u visini dobijene subvencije.

Sa druge strane, ukoliko bi pravo na subvenciju ipak bilo izgubljeno, postojala bi obaveza vraćanja dobijenih sredstava uvećanih za iznos pripadajuće zakonske kamate.

Da li Vam je potreban knjigovođa od poverenja? Kontaktirajte nas

Gubitak prava na subvencije
Preduzetnik ili DOO
Preduzetnik ili DOO?

Preduzetnik ili DOO? Jedna od najčešćih dilema prilikom donošenja odluke o otvaranju firme i započinjanju obavljanja delatnosti jeste pitanje da li je bolje opredeliti se

Mali poreski obveznici
Mali poreski obveznici

Mali poreski obveznici Mali poreski obveznici predstavljaju fizička lica i privredne subjekte, koji posluju na teritoriji Republike Srbije, a u prethodnih 12 meseci nisu ostvarili

Datum fakture i uticaj na prihode
Datum fakture i uticaj na prihode

Datum fakture i uticaj na prihode Veoma često se dešava da preduzetnici ne znaju kada prihod nastaje, i kakav uticaj na to ima činjenica kada