Izdavanje fiskalnih računa subjektima javnog sektora

Poslovni subjekti koji izdaju fiskalne račune subjektima javnog sektora, našli su se u dilemi, na koji način da izdaju račune subjektima iz tog sektora, jer račun koji se izdaje putem fiskalne kase ne evidentira se u CRF, pa subjekti javnog sektora nisu u mogućnosti da izvrše plaćanje svoje obaveze. 

Mogućnost da se nakon što izdaju i fiskalne račune, za isti promet izdaju i elektronske fakture, dovela bi do rizika da budu dvostruko oporezovani, što svakako ne bi bilo od interesa poslovnim subjektima koji posluju sa subjektima javnog sektora.

Da bi se taj problem rešio, Ministar finansija doneo je Pravilnik kojim je definisano sledeće: “Za promet dobara i usluga za koje je izdat fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, obveznik PDV na zahtev subjekta javnog sektora određenog propisima kojima se uređuje elektronsko fakturisanje izdaje elektronsku fakturu u skladu sa tim propisima.”

Izdavanje fiskalnih računa subjektima javnog sektora

Zahtev sadrži sledeće:

  • Broj fiskalnog računa
  • Izjavu subjekta javnog sektora da PDV koji je sadržan u fiskalnom računu nije koristio kao prethodni PDV, odnosno da je izvršena ispravka PDV-a ukoliko je PDV koji se nalazio u fisklanom računu koristio kao prethodni PDV.

Nakon izdavanja elektronske fakture, obveznik PDV može da izda fiskalni račun u kojem navodi podatak “refundacija”, za promet dobara za koji je izdat fiskalni račun i elektronska faktura.

Da li poslovni subjekt mora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora?

Iako je Zakonom definisano da obaveza izdavanja elektronske fakture ne važi u slučaju kad se izdaje fiskalni račun, u praksi je situacija takva da ukoliko poslovni subjekt ne bi izdao elektronsku fakturu i registrovao je u CRF, ne bi mogao tu fakturu da naplati. Dakle, u svakom slučaju, čak i ako subjekt javnog sektora ne bi zahtevao izdavanje elektronske fakture, u interesu poslovnog subjekta je da izda elektronsku fakturu, kako bi mogao i da je naplati.

Paušalci i javni sektor

I pored činjenice da je propisano da isključivo obveznici PDV-a imaju obavezu izdavanja elektronskih faktura, jasno je da ovu obavezu imaju i paušalci koji fakture izdaju subjektima javnog sektora, da bi te fakture naplatili. Ono što je ostalo dilema je to, da li će paušalci biti u obavezi isključivo subjektima javnog sektora da izdaju fakture ili će kao dobrovoljni korisnici ESF biti u obavezi da elektronske fakture izdaju i drugim obveznicima poreza na dodatu vrednost.

Potreban ti je knjigovođa od poveranja? Kontaktiraj nas ovde.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se