Izdavanje nepokretnosti od strane fizičkih lica

U poslednjih nekoliko godina, pa i u ovom trenutku, na teritoriji Republike Srbije postoji velika potražnja za stanovima koji se nabavljaju u svrhu izdavanja i ostvarivanja prihoda izdavanjem nepokretnosti. U ovom tekstu ćemo posebnu pažnju obratiti na davanje u zakup nepokretnosti, kada su fizička lica u ulozi i zakupodavca i zakupca nepokretnosti.

Ko plaća porez?

Kada fizičko lice izdaje nepokretnost drugom fizičkom licu, bilo da je u pitanju domaće ili strano fizičko lice, zakupodavac je taj koji je dužan da obračuna i plati porez, uz podnošenje poreske prijave PP OPO.

Veoma je važno znati da se ovo odnosi na fizička lica koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, jer u slučaju da je fizičko lice koje izdaje nepokretnost obveznik PDV, tada ne bi postojala obaveza plaćanja poreza po odbitku, jer je to fizičko lice obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti i po tom osnovu plaća porez.

Izdavanje nepokretnosti od strane fizičkih lica

Da li pauašalac može da izdaje nepokretnost?

Preduzetnicima paušalcima, koji porez i doprinose plaćaju po Rešenju, nije dozvoljeno da se bave izdavanjem nepokretnosti. Odnosno, ukoliko bi se odlučili da to učine, izgubili bi pravo da budu paušalno oporezovani, već bi stekli obavezu vođenja knjiga i plaćanja poreza na stvarno ostvarenu dobit.

Sa druge strane, ne postoji smetnja da paušalac nepokretnost izdaje kao fizičko lice i na taj način sačuva svoj status paušalno oporezovanog preduzetnika.

Kako se izračunava porez?

Porez na prihod od izdavanja nepokretnosti iznosi 20%, a plaća se na bruto iznos naknade umanjenje za 25% normiranih troškova. Dakle, kada je naknada prethodno dogovorena u neto iznosu, neophodno je izračunati njen bruto iznos.

Primer obračuna

Objasnićemo na primeru neto naknade od 25.000 din.

Neto: 25.000 din

Bruto: 25.000 din / 0,85 = 29.411,76 din

Normirani troškovi = 29.411,76 din * 25% = 7.352,94 din

Oporezivo = 22.058,82 din

Porez = 4.411,76 din

Pored prethodno navedene formule za preračun neto na bruto, isti rezultat se dobija i kada se iznos neto naknade pomnoži sa koeficijentom 1,176470588.

Priznavanje stvarnih troškova

Izdavaocu nepokretnosti se, umesto normiranih troškova mogu priznati stvarni troškovi koji su nastali prilikom ostvarivanja ovih prihoda. Da bi se ovi troškovi mogli priznati, neophodno je da obveznik podnese dokaze.

Tada se primenjuje nešto drugačija formula za preračun neto iznosa naknade na bruto iznos.

U pitanju je sledeća formula: B = (N-0,2ST)/0,8

Da li se plaća porez na deposit?

Između zakupodavca i zakupca se često ugovori da prilikom sklapanja ugovora, zakupac ostvari deposit u slučaju nastanka štete. Za prijem depozita, zakupodavac nije u obavezi da plati porez. Međutim, ako se zakupodavac i zakupac dogovore da se iznos depozita iskoristi kao naknada, ili deo naknade za određeni period, zakupodavac će biti u obavezi da po tom osnovu obračuna i plati porez.

Trosak reprezentacije reklame i propagande
Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne

Agencija za privredne resurse
Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom