Kada se izdaje faktura?

Veoma česta dilema preduzetnika koji tek započinju svoje poslovanje jeste pitanje da li se faktura izdaje pre ili nakon uplate kupca proizvoda, odnosno korisnika usluge.

Datum uplate nije od uticaja

Međutim, važno je znati da vreme uplate nema uticaj na izdavanje konačnog računa, odnosno, da se konačan račun izdaje bez obzira da li je kupac prethodno izvršio svoju uplatu ili ne.

Razlog za ovu tvrdnju je činjenica što se konačan račun izdaje nakon što je roba prodata ili usluga izvršena, bez obzira da li je kupac pre toga izvršio uplatu ili ne.

U slučaju da je kupac izvršio uplatu ranije, tada je primalac novčanih sredstava izdaje avansni račun, a nakon završetka izdaje i konačni račun.

Kada se izdaje faktura

Šta ako kupac neće da uplati?

Ovo pitanje predstavlja čestu dilemu preduzetnika koji bi trebali da izdaju konačan račun, jer ne žele da rizikuju da naprave fakturu koja neće biti naplaćena. Ovo je pogrešan stav, jer, ukoliko je izvršen promet dobara i usluga, kupac je u obavezi da izvrši plaćanje po tom računu, odnosno fakturi, pa izdavanje računa može samo da pomogne, a nikako da odmogne, jer može da služi kao jedan od najvažnijih dokumenata prilikom pokušaja da se sudskim putem izvrši naplata novčanih sredstava.

Izdavanje računa preko SEF-a za veću sigurnost

Sa pojavom SEF-a, počelo je i da se pojavljuje mišljenje da faktura koja je izdata preko SEF-a garantuje naplatu novčanih sredstava. Ovo nije tačno, osim mogućnosti da će pojedini kupci savesnije postupati kada vide fakturu na SEF-u. Međutim, faktura bez obzira da li je izdata preko SEF-a ili van njega, ukoliko je ispravna i posledica je izvršenog prometa dobara i usluga predstavlja obavezu po osnovu koje se plaćanje mora izvršiti. Suprotno tome, ukoliko ne postoji pravni osnov za slanje fakture, odnosno ako se promet dobara i usluga nije dogodio, slanje fakture putem SEF-a ne može da bude presudno za primaoca fakture da izvrši plaćanje, ako po tom osnovu on ni nema obavezu da izvrši uplatu novčanih sredstava.

Ukoliko i ti imaš dileme i nejasnoće na koje želiš da dobiješ odgovore, zakaži konsultacije ovde, a mi ćemo ti pomoći da sva tvoja pitanja dobiju odgovore.