Kada se unose prihodi u KPO knjigu

Preduzetnici paušalci nemaju obavezu vođenja poslovnih knjiga, i u svom poslovanju nailaze na manji broj pitanja i dilema, ali jedno od pitanja koje se javlja koji se datum unosi u KPO knjigu, u slučaju kada se razlikuju datum fakture i datum prometa.

Šta je to KPO knjiga?

Za početak, krenućemo od samog objašnjenja KPO knjige. KPO knjiga predstavlja evidenciju prihoda koje ostvari paušalac u svom poslovanju. U ovu knjigu unose se podaci o klijentima od kojih je prihod ostvaren, osnovu sticanja, datumu i prihodima koji su po tom osnovu ostvareni.

KPO knjiga

Razlika između datuma fakture i datuma prometa

U praksi se veoma često desi da preduzetnici paušalci fakturu izdaju jednog dana, dok se promet dogodio nekoliko dana ranije. Na primer, usluga održavanja sajta za mesec mart, logično je da se završi 31. marta i to predstavlja datum prometa. Međutim, neretko će preduzetnici paušalci ovu fakturu izdati kasnije, na primer 05. aprila. Dilema koja se ovde javlja je da li se u KPO knjigu ovaj prihod unosi 31. marta, ili 05. aprila kada je faktura zvanično izdata.

Zašto je ovo bitno?

U mnogim situacijama, ovo zaista nema veliki uticaj i neće uticati na poslovanje, ali postoje i situacije kada bi ovaj detalj mogao da bude veoma bitan. To su situacije kada je preduzetnik paušalac na granici da prekorači neki od limita, bilo da su u pitanju limit od 6 ili limit od 8 miliona dinara. Tada je moguće da, preduzetnik nesvesno, ali i svesno, pokuša da “izigra” pravila i fakturu izda nekoliko dana kasnije, kako ne bi prekoračio limit.

Na primer, preduzetnik paušalac je ostvario 5.900.000 dinara prihoda, i u skladu sa ugovorima o mesečnim uslugama koje pruža klijentimu, potrebno je da 31. decembra izda fakturu na 150.000 dinara.  U ovim okolnostima, preduzetnik paušalac bi izdavanjem fakture u januaru, mogao da pokuša da izbegne probijanje limita od 6 miliona dinara, što bi bilo u suprotnosti sa zakonom.

Iako zakonom nije najjasnije definisano, nema sumnje da je u ovoj situaciji datum prometa datum na osnovu kojeg je potrebno uneti prihode u KPO knjigu, i svaki pokušaj izigravanja ovoga, moglo bi da donese konsekvence za preduzetnika paušalca.

Iz tog razloga, savet koji dajemo našim klijentima jeste da ne prave razliku između datuma fakturisanja i datuma prometa, kako ne bi doveli rizik od pogrešnog tumačenja poreskih organa. U situaciji kada se ipak razlikuju datumi, savetujemo da datum prometa bude datum na osnovu kojeg se podaci unose u KPO knjigu.

Da li želiš da budeš u toku sa svim promenama, ne brineš o svom poslovanju i imaš mir jer je uz tebe tim od poverenje? Saznaj više o paketu Paušal Box, i obezbedi sebi sigurnost koju tvoje poslovanje zaslužuje.

Kupovina prvog stana
Kupovina prvog stana

Šta se smatra kupovinom prvog stana? Kupovinom prvog stana se smatra kupovina stambenog prostora od strane punoletnog fizičkog lica na teritoriji Republike Srbije. Ova akvizicija