Kako zaposliti stranca u Srbiji?

Turbulencije na svetskom tržištu, izazvane prvo pandemijom virusa Covid-19, a nakon toga ratom između Rusije i Ukrajine, rastućom inflacijom i drugim nepovoljnim ekonomskim događajima, izazvale su velike promene i na domaćem tržištu. Na teritoriju naše zemlje doselio se veliki broj stanovnika Rusije i Ukrajine, ali i drugih delova sveta, kao što su Azija i Južna Amerika. Usled tih događaja, a i činjenice da je domaćem tržištu sve manje radne snage, sve su učestalija pitanja da li se stranci mogu zaposliti u domaćim privrednim licima, pod kojim uslovima i koja je procedura za zapošljavanje tih lica u Republici Srbiji.

Da bi stranac mogao da boravi i radi u Srbiji neophodna mu je radna dozvola i odobrenje za privremeni boravak stranaca.  Odobrenje za privremeni boravak stranaca je uslov za dobijanje radne dozvole.

Radna dozvola za strance

Radna dozvola je akt na osnovu kog stranac može da se zaposli. Radna dozvola može se izdati kao radna dozvola i lična radna dozvola.

Lična radna dozvola se izdaje na zahtev stranca ako:

 1. ima odobrenje za stalno nastanjenje;
 2. ima status izbeglice;
 3. pripada posebnoj kategoriji stranca.

Radna dozvola je vrsta dozvole za rad koja se izdaje kao:

 1. radna dozvola za zapošljavanje;
 2. radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja;
 3. radna dozvola za samozapošljavanje.

Koja vrsta radne dozvole je strancu neophodna zavisi od konkretne situacije i tu ćemo Vam mi pomoći i uputiti Vas na pravu dozvolu. U ovom tekstu govorimo o situaciji kada poslodavac iz Srbije želi da zaposli stranca i u tom slučaju neophodna je radna dozvola za zapošljavanje.

Kako zaposliti stranca u Srbiji?

Procedura

Celokupnu proceduru inicira poslodavac, a ne stranci kako bi obično većina ljudi pomislila, a sama procedura se započinje i pre nego što strani državljanjin uopšte dođe u Srbiju.

Procedura započinje time što poslodavac podnosi Nacionalnoj službi zahtev za posredovanje u zapošljavanju za konkretno radno mesto, najranije 60, a najkasnije 10 dana pre dana izdavanja radne dozvole za zapošljavanje.

Potom, Nacionalna služba u periodu od 10 dana (ili izuzetno i kraće) vrši test tržišta rada, odnosno posredovanje u zapošljavanju i na taj način utvrđuje da li se na evidenciji nezaposlenih nalaze nezaposlena lica koja odgovaraju zahtevu poslodavca za konkretno radno mesto i na osnovu testa sačinjava izveštaj o realizaciji potrebe za zapošljavanjem koji dostavlja poslodavcu. 

Zatim, u isto vreme se podnosi zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje sa potrebnom dokumentacijom i zahtev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak nadležnom organu. O zahtevima za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje i zahtevu za izdavanje odobrenja za privremeni boravak se odlučuje u objedinjenoj proceduri i time je ceo postupak izdavanja ovih akata znatno brži nego što je to bio slučaj do nedavno.

Na strani poslodavca postoje određene obaveze, tačnije radna dozvola za zapošljavanje izdaje se na zahtev poslodavca pod uslovima da poslodavac:

 1. pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje, u skladu sa propisima o radu
 2. deset dana pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije pronašao državljane Republike, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada ili stranca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućih kvalifikacija sa evidencije organizacije nadležne za poslove zapošljavanja
 3. priloži predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu s zakonom

Treba napomenuti i da poslodavac na čiji zahtev je izdata radna dozvola:

 1.  ne može da uputi stranca na rad kod drugog poslodavca;
 2. u obavezi je da prijavi stranca na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom;
 3. snosi troškove izdavanja radne dozvole i iste ne može da prenese na stranca.

Ukoliko smatrate da je ova procedura suviše komplikovana i želite da je sprovedete uz stručnu pomoć tima koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti, kontaktirajte nas

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se