Konsultacije za preduzetnike

Zakoračiti u svet preduzetništva nije lak, i zahteva donošenje veoma bitnih odluka, koje se kasnije u velikoj meri mogu odraziti na prihode, troškove, ali i pre svega, poreze koji se plaćaju. Pored toga, tu je i veliki broj propisa o kojima se mora voditi računa i obratiti pažnja da se oni ne prekrše, jer svaki takav prekršaj, može da dovede do kazni i drugih konsekvenci za preduzetnika i privredno društvo. 

Baš iz tog razloga, naša agencija pruža usluge savetovanja preduzetnicima koji ulaze u preduzetništvo i pomaže im da na što lakši način započnu svoje poslovanje i i svoju energiju usmere na razvoj svog biznisa, umesto da “udaraju glavom o zid” razmišljajući o tome šta je za njih najbolja opcija, i da li su ispoštovali sve potrebne propise.

Naše konsultacije za preduzetnike su usmerene ka pružanju sveobuhvatne podrške preduzetnicima. Bez obzira da li ste na početku svog preduzetničkog puta ili želite unaprediti postojeće poslovanje, naš tim je tu vam pomogne i odgovori na sva pitanja koja imate. Kroz individualne konsultacije, analiziramo vaše ciljeve i potrebe, pružamo vam savete o izboru pravne strukture preduzeća, ukazujemo na moguće poreske olakšice  i pružamo smernice za dugoročno uspešno poslovanje.

Konsultacije za preduzetnike

Otvaranje firme – konsultacije

Kada je reč o otvaranju firme, izbor pravne strukture je ključan i donošenje ove odluke zaista može da ima veliki uticaj na budućnost i razvoj poslovanja. Na konsultacija detaljno objašnjavamo razlike, prednosti i mane preduzetnika i privrednog društva (pre svega DOO). Na osnovu tih informacija,  i podataka koje dobijemo od klijenta u vidu očekivanih planova kada je buduće poslovanje u pitanju, donosimo odluke i savetujemo klijenta šta je za njega najbolje, i koja odluka mu može pomoći da ostvari najviše koristi od svoje firme. 

Takođe, tu smo i da pomognemo u procesu otvaranja firme, tako da naši klijenti u potpunosti mogu da nam prepuste i taj postupak, ne opterećujući se pitanjima da li su pribavili svu potrebnu dokumentaciju i da li su sve formulare popunili na ispravan način.

Poresko savetovanje – otvaranje firme

Porezi veoma često predstavljaju “glavobolju” preduzetnicima, posebno onima koji se tek žele da započnu sa poslovanjem. Naš tim je iz tog razloga tu, da svakog preduzetnika koji ima želju i volju da na ispravan način zakorači u svet preduzetništva, usmeri na pravi način i maksimalno mu olakša ovaj proces. 

Kao što smo naveli i u ranijem delu teksta, na konsultacijama ukazujemo na sve prednosti i mane različitih modela poslovanja i poreskih implikacija koje ovi modeli donose sa sobom, tako da budući, ili sadašnji, preduzetnik, nema dilemu šta je za njega najbolje i u kom pravcu da usmeri poslovanje.

Zašto da nam ukažete poverenje?

Kroz godine i veliki broj konsultacija sa našim klijentima, prošli smo kroz brojne probleme i pitanja sa kojima se suočavaju preduzetnici, tako da sa sigurnošću možemo reći da ćemo imati odgovor i na sva vaša pitanja. Ukoliko želite da saznate zašto se preduzetnici odlučuju da nastave saradnju sa nama i nakon konsultacija, bilo kroz Paušal Box ili knjigovodstvo, zakažite konsultacije ovde i saznajte odgovore na sva svoja pitanja.