Kvalifikovani elektronski potpis

Kvalifikovani elektronski potpis, ili drugačije rečenog digitalni sertifikat, već nekoliko godina je neizostavni element poslovanja poslovnih subjekata, ali se povremeno i dalje javljaju nejasnoće kada je u pitanju njegovo značenje i uloga koju ima.

Elektronski potpis u Republici Srbiji je regulisan Zakonom o elektronskom potpisu i predstavlja ključni element elektronske autentifikacije. On se sastoji od digitalnih podataka koji su elektronski povezani sa drugim digitalnim informacijama kako bi postigao nekoliko ključnih ciljeva.

Kvalifikovani elektronski potpis

Ključni zadaci koje digitalni sertifikat ima su:

  • Potvrda identiteta i autentičnosti potpisnika: Elektronski potpis omogućava verifikaciju pravog identiteta osobe koja potpisuje dokumente. To znači da se osigurava da potpis dolazi od legitimnog potpisnika.
  • Provera valjanosti i zaštita tokom prenosa: Elektronski potpis osigurava integritet i sigurnost potpisanih podataka tokom prenosa. To sprečava neovlašćene promene ili manipulacije dokumentima.
  • Utvrđivanje tačnosti elektronskih dokumenata: Elektronski potpis garantuje da su elektronski dokumenti autentični i nisu bili izmenjeni nakon potpisivanja.
  • Otežava negiranje odgovornosti: Kao pravno priznat mehanizam, elektronski potpis otežava potpisnicima da poreknu svoju odgovornost za već potpisane dokumente.

 

U suštini, elektronski potpis je digitalna zamena za tradicionalni ručni potpis. Može se koristiti da za  online ili direktno na računaru potpisivanje različitih vrsta dokumenata, kao što su fakture, ugovori ili poreske prijave. Važno je napomenuti da elektronski potpis nije isto što i skenirani ručni potpis, jer ručni potpis nije uvek pouzdan i validan. Elektronski potpis je čista digitalna forma potpisa, priznata i prihvaćena u pravnom kontekstu.

Kvalifikovani elektronski sertifikat izdaju sertifikaciona tela. U Republici Srbiji registrovana su sledeća sertifikaciona tela: