Olakšano evidentiranje stvarnih vlasnika

Od 1. oktobra 2023. godine, korisnicima je na raspolaganju novi servis koji omogućuje jednostavno elektronsko podnošenje registracionih prijava za osnivanje privrednih društava, istovremeno omogućujući evidentiranje podataka o stvarnim vlasnicima.

Ovim softverskim unapređenjem korisničkih aplikacija „eRegistracije osnivanja privrednog društva“ i „Centralne evidencije stvarnih vlasnika“, osnivačima se sada pruža opcija da u jednom elektronskom postupku osnivanja privrednog društva mogu dodatno uneti podatke o stvarnim vlasnicima, ukoliko to žele.

Olakšano evidentiranje stvarnih vlasnika

Ukoliko osnivač ne iskoristi ovu mogućnost, zakonski zastupnik privrednog društva ima obavezu da u roku od 15 dana od datuma upisa društva u Registar privrednih subjekata unese podatke o stvarnim vlasnicima u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika. U vezi s tim, zastupnik je odgovoran za tačnost podataka koje unese, kao i za čuvanje odgovarajućih, tačnih i ažuriranih podataka i dokumenata koji se odnose na stvarne vlasnike.

Milan Lučić, direktor Agencije za privredne registre, istakao je da uvodjenje ovih novih digitalnih usluga predstavlja nastavak napora Agencije da modernizuje sistem registracije i obezbedi efikasan postupak za pokretanje poslovanja i obavljanje registrovanih delatnosti. Konačni cilj je potpuna elektronska registracija, kako bi se privredi pružila brza administrativna podrška. Ovaj novi servis će početi sa radom 1. oktobra u Agenciji za privredne registre.

Izvor: APR

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno