Omogućena predaja završnih računa

Od 31. januara 2024. godine, omogućeno je korišćenje aplikacije za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu putem Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS Agencije).

Na internet stranici Agencije su ažurirane informacije o svim vrstama zahteva koji se mogu podneti putem PIS FI sistema za dostavljanje finansijskih izveštaja, zajedno sa dokumentacijom koja je potrebna za svaki zahtev. 

Takođe, korisnička uputstva za korišćenje Evidencije obveznika, dostavljanje izjave o neaktivnosti, redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i ostalih vrsta finansijskih izveštaja su dostupna, kao i instrukcije za dostavljanje specifičnih zahteva obveznika. Tehničko uputstvo za korišćenje aplikacije, potpisivanje zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom ili sertifikatom u klaudu, i instrukcije za plaćanje naknade za javno objavljivanje su takođe objavljeni.

Omogućena predaja završnih računa

Nepuno radno vreme

Na sajtu Agencije možete pronaći informacije o zakonskim rokovima za dostavljanje izveštaja, naknadama za obradu i objavljivanje izveštaja, pravilima računsko-logičke kontrole, načinu razvrstavanja pravnih lica i preduzetnika, primeni računovodstvene regulative i obavezama revizije.

Agencija je takođe pokrenula eksterni portal „Ažuriranje Evidencije obveznika“ unutar PIS Agencije, putem kojeg obveznici mogu podneti reklamacije ukoliko primete netačnosti u evidenciji. Na isti način mogu se i prijaviti ili odjaviti preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, a čiji se podaci nalaze u registrima Agencije.

Ove informacije su objavljene kako bi olakšale korisnicima pristup i korišćenje sistema za dostavljanje finansijskih izveštaja.

Za svu potrebnu pomoć, pravnim licima i preduzetnicima su na raspolaganju sledeće imejl – adrese:

obveznicifi@apr.gov.rs- za pojašnjenja u vezi dostavlјanja reklamacija radi ažuriranja podataka u Evidenciji obveznika, putem eksternog portala;

sd@apr.gov.rs- za rešavanje tehničkih pitanja u vezi sa pristupom PIS Agencije, potpisivanjem zahteva ili dokumentacije;

finizvestaji@apr.gov.rs-za pojašnjenje svih drugih pitanja sa kojima se obveznici susreću prilikom podnošenja različitih vrsta zahteva.

Izvor: APR

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se