Oporezivanje frilensera u 2024. godini

Tema frilensera je uvek interesantna tema u prethodnih nekoliko godina, pa je tako ostalo i ove godine. U odnosu na prethodnu 2023. godinu, modeli oporezivanja frilensera su ostali isti. Međutim, došlo je do malih izmena u samim kalkulacijama, pa u ovom članku objašnjavamo kako se izračuvaju porezi i doprinosi frilensera u 2024. godini.

Model 1:

Normirani troškovi: 103.296 RSD u kvartalu.

Porez: 20% – Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove. Ako zarade do 103.296 RSD u kvartalu, frilenseri ne plaćaju porez.

Doprinosi za PIO: 24% – PIO doprinos se obračunava na bruto prihod umanjen za normirane troškove. Ako zarade do 103.296 RSD u kvartalu, frilenseri ne plaćaju PIO doprinos.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje: 10,3% – Ako frilenseri nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu, plaćaju zdravstveno osiguranje. Minimalni iznos je 5.497 RSD po kvartalu.

Puno radno vreme

Primer kalkulacije za kvartalni prihod od 300.000 RSD

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa: 300.000 RSD – 103.296 RSD = 196.704 RSD
Porez: 196.704 RSD x 20% = 39.341 RSD
PIO: 196.704 RSD x 24% = 47.209 RSD
Zdravstvo: 0 RSD ako su zdravstveno osigurani, ili 20.261 RSD ako nisu.
Ukupno: 86.550 RSD (osigurani) ili 106.810 RSD (neosigurani).

U nastavku se nalaze grafički primer za prethodno opisanu situaciju, kada je frilenser osiguran i kada nije osiguran.

124
125

Model 2:

Normirani troškovi: 62.300 RSD u kvartalu, uvećani za 34% bruto prihoda.
Porez: 10% – Poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove. Ako zarade manje od oporezivog prihoda, frilenseri ne plaćaju porez.

Doprinosi za PIO: 24% – PIO doprinos se obračunava na najmanje trostruki iznos najniže mesečne osnovice doprinosa. Minimalni iznos je 28.903 RSD po kvartalu.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje: 10,3% – Ako frilenseri nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu, plaćaju zdravstveno osiguranje. Minimalni iznos je 5.497 RSD po kvartalu.

Primer kalkulacije za kvartalni prihod od 300.000 RSD

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa: 300.000 RSD – (62.300 RSD + 300.000 RSD x 34%) = 135.700 RSD
Porez: 135.700 RSD x 10% = 13.570 RSD
PIO: 135.700 RSD x 24% = 32.568 RSD
Zdravstvo: 0 RSD ako su zdravstveno osigurani, ili 13.977 RSD ako nisu.
Ukupno: 46.138 RSD (osigurani) ili 60.115 RSD (neosigurani).

U nastavku se nalazi i grafički prikaz prethodnog obračuna, u kojem možemo videti koliko procenata odlazi na porez i doprinose, a koliko ostaje frilenseru u ovoj situaciji.

232323
323232

Model 2 je isplativiji za ovaj nivo prihoda, dok model 1 više odgovara nižim nivoima prihoda, pa je uvek potrebno proveriti koji je model za konkretni iznos prihoda isplativiji, jer zašto bacati novac ne nešto što ne mora da se plati.

Ukoliko ne znate da li je obavljanje delatnosti kao frilenser najbolja opcija za vas ili je možda neki drugi model poslovanja za vas bolji, zakažite konsultacije, a mi ćemo vam pomoći da sva vaša pitanja dobiju odgovore.

Untitled design 2024 06 10T133311.369
Oporezivanje frilensera u 2024. godini

Oporezivanje frilensera u 2024. godini Tema frilensera je uvek interesantna tema u prethodnih nekoliko godina, pa je tako ostalo i ove godine. U odnosu na prethodnu 2023. godinu, modeli oporezivanja

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se odnose na izdavanje računa obuhvaćene