Optimizacija prihoda i troškova

U poslovnom svetu, jedan od ključnih ciljeva svake organizacije je postizanje i održavanje finansijske stabilnosti i profitabilnosti. U tome igraju važnu ulogu optimizacija prihoda i rashoda, odnosno pravilno upravljanje novčanim tokom i troškovima.

Međutim, postizanje optimalne ravnoteže između prihoda i rashoda može biti izazovno, pogotovo u dinamičnom, konkurentnom i neprevidivom tržištu, kakvo je ono danas. U daljem tekstu, istražićemo neke od ključnih strategija koje su dostupne za optimizaciju prihoda i rashoda, kao i neke praktične primere kako ih primeniti u vašem poslovanju.

Smanjenje troškova

Da bi firma mogla da raste i razvija se, ulaganje novca je neophodno. Međutim, nije svaki trošak jednako opravdan. Analiziranjem i identifikovanjem nepotrebnih i prevelikih troškova, organizacije mogu postići značajne uštede i racionalnije trošenje novčanih sredstava.

Prvi korak je utvrđivanje troškova koji dovode do odliva novčanih sredstava i njihova analiza. Troškovi mogu biti različitih vrsta,  i mogu se odnositi na troškove za plate i naknade zaposlenih, troškove zakupa prostora i opreme, troškove nabavke robe i usluga, troškove marketinga i reklamiranja, troškove transporta, ali i na brojne druge troškove.

Nakon što se napravi detaljan pregled troškova, potrebno je identifikovati one troškove koji su nepotrebni ili preveliki, a nakon toga i pronaći način za njihovo umanjenje. To može uključivati odustajanje od nekih usluga koje se ne koriste, smanjenje broja zaposlenih u određenim delovima organizacije, pronalaženje dobavljača sa nižim cenama za iste usluge i proizvode, izmenu načina rada i procesa koji će smanjiti troškove. Neretko se dešava da poslodavci i direktori zanemaruju pojedine troškove ili potcenjuju njihov uticaj na poslovanje, zaboravljajući da troškovi koji se ponavljaju na nedeljnom i mesečnom nivou veoma lako mogu da izgube karakter “beznačajnog” kada se utvrdi njihov iznos na mesečnom i godišnjem nivou.

Optimizacija prihoda i troškova

Povećanje prihoda

Jedan od ključnih načina za uvećanje profitabilnosti jeste i povećanje prihoda, što se može postići povećavanjem postojećih cena, ali i otkrivanjem novih tržišta i ponudom novih proizvoda i usluga.

Jedan način za povećanje prihoda je identifikovanje novih izvora prihoda. To može uključivati pronalaženje novih tržišta ili demografskih grupa koje organizacija može ciljati. Kompanije takođe mogu razmotriti mogućnost uvođenja novih proizvoda ili usluga koji bi privukli nove kupce. To bi moglo uključivati razvoj novih proizvoda koji se uklapaju u postojeću ponudu, ili čak potpuno nove kategorije proizvoda i usluga koje bi organizacija mogla da ponudi svojim, kako postojećim, tako i drugim potencijalnim klijentima.

Druga strategija za povećanje prihoda je povećanje cena postojećih proizvoda ili usluga. Međutim, ovo bi trebalo uraditi pažljivo i sa jasnom strategijom, jer previsoka cena može odbiti kupce i dovesti do gubitka tržišnog udela, jer kupci ponekad mogu biti osetiljvi na porast cene. U ovom slučaju, organizacije bi trebalo da analiziraju konkurentsku situaciju na tržištu i da procene da li su njihovi kupci spremni da plate više za proizovde i usluge koje nude, ili bi u slučaju povećanja cena, kupci bili spremni da svoje poverenje ukažu i konkurentima sa nižim cenama.

U svakom slučaju, kada organizacije razmišljaju o povećanju prihoda, trebale bi da pažnju usmene na postizanje ravnoteže između rasta prihoda i očuvanja kvaliteta proizvoda ili usluga, kao i zadovoljstva klijenata. Samo na taj način će organizacije dugoročno postići finansijsku stabilnost i uspeh.

Planiranje budžeta

Planiranje budžeta je važan faktor za uspostavljanje finansijske stabilnosti organizacije.

Sastavljanjem detaljnog godišnjeg budžeta koji predviđa sve prihode i rashode, organizacije mogu imati jasnu sliku o svojoj finansijskoj situaciji i moći će da donose informisane odluke o daljim investicijama i troškovima. Ovaj proces omogućava organizacijama da procene svoje troškove i prihode na godišnjem nivou i da prilagode svoje poslovanje u skladu sa ciljevima koje žele postići.

Pravilno praćenje budžeta takođe omogućava organizacijama da identifikuju potencijalne probleme pre nego što postanu ozbiljni. Kada se utvrdi odstupanje od planiranih troškova ili prihoda, kompanije mogu brzo reagovati i prilagoditi svoje aktivnosti kako bi se održala finansijska stabilnost. U suprotnom, ako se ne prati budžet, organizacija može doći u situaciju gde troškovi premašuju prihode, što dovodi do finansijskog gubitka.

U skladu sa Zakonom, radnik ne može da ostvari zaradu nižu od minimalne propisane zarade za navedenu godinu, pa u shodno tome, minimalna zarada koju radnik može da ostvari jednaka je rezultatu koji se dobije kada se pomnoži broj radnih sati u toku meseca sa minimalnom propisanom zaradom, koja za 2021. godinu iznosi 183,93din po času.

Prilagođavanje sezonskim promenama

Da li se možda radi o delatnosti koja nudi usluge i proizvode koji se znatno više prodaju u jednom delu godine u odnosu na neki drugi deo godine?

U ovom slučaju postoji nekoliko načina na koji se kompanija može prilagoditi takvim promenama i uticati na to da lakše prebrodi periode manjih prodaja i više profitira od dela godine u kojem prodaja doživaljava procvat.

Jedan način prilagođavanja troškova u sezonskoj industriji je angažovanje dodatnog osoblja samo tokom vrhunca sezone. Na taj način, organizacija može smanjiti troškove radne snage tokom mirnijeg perioda, a zatim zaposliti dodatno osoblje tokom perioda kada je potreba veća.

Drugi način prilagođavanja troškova u sezonskim industrijama je smanjenje troškova reklamiranja tokom perioda godine kada je prodaja manja. Umesto da se organizacija stalno reklamira tokom čitave godine, ona može smanjiti svoje marketinške aktivnosti tokom perioda kada potražnja za proizvodima i uslugama nije velika.

Ovo može biti dobra strategija za organizacije koje žele da održe svoj brend tokom perioda kada je prodaja niža, ali žele da smanje svoje troškove u ovo vreme. Na ovaj način će kompanija ostati vidljiva na tržištu i kada je tražnja manja, ali neće trošiti previse sredstava u tom delu godine, već će omogućiti sebi uštedu novca u tom periodu godine, koji bi mogla da uposli kasnije, kada je tražnja za tim proizvodima znatno veća.

Upravljanje zalihama je od važnog uticaja  u svim delatnostima, a posebno kod onih koje su sezonske, jer nagomilavanje zaliha u periodu manje tražnje može dovesti do značajnog povećanja troškova skladištenja robe, kao i kvarenja robe ukoliko je u pitanju roba koja je kvarljiva. Sa druge strane neadekvatna priprema i nedovoljna nabavka za period veće tražnje može dovesti do propuštanja šanse za ostvarenjem većih prihoda, pa i do gubitka kupaca koji svoje potrebe mogu zadovoliti kod konkurencije.

Sve ovo može biti od velikog uticaja na razvoj poslovanja i prosperitet biznisa, a sve se može znatno lakše postići uz adekvatnu podršku i tim koji vodi računa o ispravnom poslovanju svojih klijenata. Ukoliko vam je potrebno pomoć kvalitetnog knjigovođe, naša knjigovodstvena agencija stoji vam na raspolaganju i spremni smo da saslušamo vaše potrebe i probleme sa kojima se suočavate.

Kontaktirajte nas ovde ili putem formulara, a mi ćemo se u veoma kratkom roku javiti sa ponudom.

Trosak reprezentacije reklame i propagande
Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne

Agencija za privredne resurse
Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom