Osnivanje privrednog društva isključivo online

U cilju poboljšanja poslovnog ambijenta, od 17. maja 2023. godine, prijava za osnivanje privrednih društava moraće se podnositi isključivo u elektronskoj formi Agenciji za privredne registre. Ova inicijativa je u skladu sa modernizacijom i digitalizacijom poslovanja, što će u krajnjoj instanci imati za rezultat smanjenje papirologije i ubrzavanja osnivanja privrednih društava.

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji je izmenjen 2021. godine, nalaže Agenciji da prihvati isključivo elektronske prijave za osnivanje privrednih društava. Ovo predstavlja još jedan korak u usmeravanju celokupnog poslovanja ka e-upravi i digitalizaciji, sa ciljem pojednostavljivanja procedura za pokretanje biznisa, dok se istovremeno primenjuju mere protiv korupcije.

Od 17. maja, podnošenje prijave u papirnoj formi više neće biti moguće, što je sastavni deo nastojanja da se registarske procedure ubrzaju i olakšaju. Direktor Agencije za privredne registre, Milan Lučić, naglasio je značaj ovog novog elektronskog servisa, koji će pružiti brojne prednosti u odnosu na klasični način podnošenja prijava.

Promene podataka i dalje će se prijavljivati u Registru privrednih subjekata, u papirnoj formi, ali je direktor Agencije za privredne registre najavio da će i ovaj postupak biti uskoro digitalizovan, čim se stvore tehnički preduslovi.

Iako će možda, ove promene biti u početku otežavajuće za one koji su navikli da prijave podnose u papirnoj formi, smatramo da će se većina ljudi u privredi veoma lako navići na ove promene, baš kao što su i e-fakture i e-fiskalizacija postali deo naše svakodnevnice.

Nove mere unapređuju uslove za pokretanje biznisa, smanjuju troškove i vreme potrebno za osnivanje društva, kao i smanjuju vreme obrade zahteva od strane Agencije. Na taj način, efikasnost u poslovanju se značajno povećava, dok se nivo usluga za građane unapređuje i proširuje.

Naša knjigovodstvena agencija pruža usluge osnivanja privrednih društava, pa ukoliko vam je potrebna pomoć, obratite nam se ovde, a mi ćemo vam se veoma brzo obratiti sa ponudom.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske