Osnivanje privrednog društva isključivo online

U cilju poboljšanja poslovnog ambijenta, od 17. maja 2023. godine, prijava za osnivanje privrednih društava moraće se podnositi isključivo u elektronskoj formi Agenciji za privredne registre. Ova inicijativa je u skladu sa modernizacijom i digitalizacijom poslovanja, što će u krajnjoj instanci imati za rezultat smanjenje papirologije i ubrzavanja osnivanja privrednih društava.

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji je izmenjen 2021. godine, nalaže Agenciji da prihvati isključivo elektronske prijave za osnivanje privrednih društava. Ovo predstavlja još jedan korak u usmeravanju celokupnog poslovanja ka e-upravi i digitalizaciji, sa ciljem pojednostavljivanja procedura za pokretanje biznisa, dok se istovremeno primenjuju mere protiv korupcije.

Od 17. maja, podnošenje prijave u papirnoj formi više neće biti moguće, što je sastavni deo nastojanja da se registarske procedure ubrzaju i olakšaju. Direktor Agencije za privredne registre, Milan Lučić, naglasio je značaj ovog novog elektronskog servisa, koji će pružiti brojne prednosti u odnosu na klasični način podnošenja prijava.

Promene podataka i dalje će se prijavljivati u Registru privrednih subjekata, u papirnoj formi, ali je direktor Agencije za privredne registre najavio da će i ovaj postupak biti uskoro digitalizovan, čim se stvore tehnički preduslovi.

Iako će možda, ove promene biti u početku otežavajuće za one koji su navikli da prijave podnose u papirnoj formi, smatramo da će se većina ljudi u privredi veoma lako navići na ove promene, baš kao što su i e-fakture i e-fiskalizacija postali deo naše svakodnevnice.

Nove mere unapređuju uslove za pokretanje biznisa, smanjuju troškove i vreme potrebno za osnivanje društva, kao i smanjuju vreme obrade zahteva od strane Agencije. Na taj način, efikasnost u poslovanju se značajno povećava, dok se nivo usluga za građane unapređuje i proširuje.

Naša knjigovodstvena agencija pruža usluge osnivanja privrednih društava, pa ukoliko vam je potrebna pomoć, obratite nam se ovde, a mi ćemo vam se veoma brzo obratiti sa ponudom.

Trosak reprezentacije reklame i propagande
Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne

Agencija za privredne resurse
Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom