Da li paušalci plaćaju godišnji porez na dohodak građana?

U aprilu i početkom maja, svake godine kao veoma bitna tema provlači se pitanje poreza na godišnji dohodak građana, odnosno predaja i plaćanje poreza na dohodak koji je ostvaren u prethodnoj godini. Kao jedno od pitanja koje često dovodi do zabune, jeste i pitanje, da li preduzetnici paušalci plaćaju ovaj porez, pa ćemo se u ovom tekstu posvetiti odgovoru na to pitanje?

Odakle potiče ovo pitanje?

Svake godine, država propisuje neoporezivi iznos ostvarenih prihoda za prethodnu godinu, pa lica koja u toku godine ostvare prihod koji je niži od tog iznosa, nemaju obavezu da plate navedeni porez na godišnji dohodak. Za 2023. godinu, neoporezivi iznos je 4.426.564din, dok je za lica koja su mlađa od 40 godina, ovaj iznos dvostruko uvećan, ali se odnosi samo na  prihode od zarade, autorskih i srodnih prava i prihode preduzetnika.

Preduzetnik paušalac

Šta se dešava sa paušalcima?

Ovde se javlja interesantno pitanje, a to je nedoumica koja je vezana za situaciju kada paušalac ostvari prihod koji prelazi neoporezivi iznos? Da li je on tada u obavezi da plaća godišnji porez na dohodak građana?

Odgovor je veoma jednostavan – ne. Ukoliko preduzetnik paušalac ostvaruje prihode isključivo od preduzetničke delatnosti, on ne prelazi neoporezivi iznos, bez obzira koliko je prihoda ostvario u toj godini.

Naime, preduzetniku paušalcu se u dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana uključuje paušalno utvrđeni prihod iz rešenja Poreske uprave, a taj iznos se umanjuje za iznos plaćenih poreza i doprinosa na taj paušalno ostvarenih prihod.

Sa druge strane, ukoliko je preduzetnik paušalac zaposlen ili ostvaruje prihode po nekom drugom osnovu, u tom se slučaju prihodi sabiraju, pa bi postojala mogućnost da lice ostvari prihod koji prelazi neoporezivi, a samim tim i da podlegne godišnjem porezu.

Ukoliko imaš pitanja za nas, konsultacije možeš zakazati ovde.