Podizanje gotovine preduzetnika

Jedna od najčešćih dilema u poslovanju preduzetnika odnosi na pitanje da li preduzetnik može da podiže gotovinu sa računa bez plaćanja dodatnih poreza i doprinosa.

Da li preduzetnik može da podiže gotovinu?

Da li samo paušalac ima pravo da podiže gotovinu? Da li preduzetnik sme da podigne više od 150.000din. dnevno? Da li preduzetnik na ličnoj zaradi sme da podigne gotovinu samo do visine ostvarene dobiti? Pitanja na istu temu je zaista dosta, te bismo sa ovih tekstom pokušali da ih rešimo.

Imaš pitanja i želiš da zakažeš konsultacije? Uradi to ovde!

Podizanje gotovine preduzetnika

Preduzetnik, za koji god oblika se opredelio, ima puno pravo da sa gotovinom slobodno raspolaže. Dakle, bilo da je paušalac koji plaća poreze i doprinose po rešenju, preduzetnik na ličnoj zaradi koji porez na plaća na ostvarenu dobit, uz plaćanje i poreza i doprinosa na ličnu zaradu ili preduzetnik na samooporezivanju koji porez i doprinose plaća na ostvarenu dobit, preduzetnik ima pravo da podiže gotovinu i na to ne plaća porez.

Preduzetnik nije uslovljen ni iznosom ostvarene dobiti, koja zapravo predstavlja obračunsku kategoriju, te ne postoje smetnje da podigne i veće iznose gotovine od ostvarene dobiti.

Uticaj podizanja gotovine na bilans uspeha

Podizanje gotovine preduzetnika u većini slučajeva ne bi trebalo da utiče na poreski bilans, ali ukoliko bi se podizanje gotovine evidentiralo kao trošak u bilansima preduzetnika, postojala bi obaveza da se u okviru poreskog bilansa iznos tog troška prikaže na polju 33 obrasca PB2 i da se za taj iznos uveća oporeziva dobit. Da ne bi postojala navedena obaveza, podizanje gotovine trebalo bi proknjižiti u bilansima preduzetnika na računu 723, te shodno tome, ne bi postojala ni obaveza da se oporeziva dobit uveća.

Ograničenja u podizanju gotovine preduzetnika

Iako smo naveli da ne postoje ograničenja u smislu plaćanja dodatnog poreza i doprinosa na podizanje gotovine, određeni limiti ipak postoje. To su limiti koji se odnose na iznos gotovine koju preduzetnik može da podigne sa bankomata u toku jednog dana, a to je iznos do 150.000din. dnevno. Naravno, preduzetnik veću količinu novca uz odgovarajuću dokumentaciju može da podigne na blagajni banke, ali bi sa bankom trebalo da proveri koji je to iznos koji preduzetnik sme da podigne sa blagajne bez prethodne najave, a za koji iznos je potrebno banku obavestiti prethodno.

Želiš da osnuješ preduzetnika i potreban ti je knjigovođa? Kontaktiraj nas

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se