Poklon deci zaposlenih radnika

Zakon o radu propisao je mogućnost davanja poklona za Novu godinu i Božić deci zaposlenih radnika. Na osnovu člana 192. stav 2. ovog Zakona, poslodavac je u mogućnosti da deci zaposlenih radnika obezbedi poklon za Novu godinu i Božić, do neoporezivog iznosa koji je predviđen Zakonom o porezu na dohodak građana (član 18. stav 1. tačka 8.), a koji u ovom trenutku iznosi 10.100 din, pri čemu se neoporezivi iznos odnosi na decu starosti do 15 godina. 

Poklon za Novu godinu i Božić

Neoporezivi iznos poklona utvrđuje se godišnje po jednom detetu, pa je moguće da se jednom detetu obezbede dva poklona čija ukupna vrednost ne prelazi 10.100 din, pri čemu poslodavac ne bi bio u obavezi da obračuna poreze i doprinose. Poslodavac svojim opštim aktom ili ugovorom o radu može sa radnikom ugovoriti i povoljnije uslove od Zakonom propisanih, pa tako ne postoji smetnja da se deci zaposlenih radnika obezbede i pokloni koji su veće vrednosti od 10.100 din. 

Ukoliko bi vrednost poklona bila iznad neoporezivog, na iznos koji je iznad tog iznosa, poslodavac bi bio u obavezi da obračuna i plati porez i doprinose na zaradu radnika.

Poklon deci zaposlenih radnika

Kako to izgleda u praksi?

U slučaju da poslodavac detetu zaposlenog radnika obezbedi poklon vrednosti od, na primer, 15.000 din, na iznos do 10.100 din poslodavac ne bi bio u obavezi da obračuna porez i doprinose, dok bi ta obaveza postojala za iznos od 3.900 din. Prikazaćemo kako bi u toj situaciji izgledao obračun poreza i doprinosa: 

1

Vrednost poklona

15.000,00

2

Neoporezivo

10.100,00

3

Oporezivi iznos

3.900,00

4

Osnovica za oporezivanje (red. br. 3/0.701)

5.563,48

5

Porez na zaradu (4 x 10%)

556,35

6

Doprinosi na teret zaposlenog (19,9%)

1.107,13

7

Doprinosi na teret poslodavca (16,65%)

926,32

8

Ukupan iznos poreza i doprinosa

2.589,80

9

Ukupan trošak poslodavca za poklon

17.589,80

Ako se poslodavac odluči da deci zaposlenih radnika pokloni vrednost veću od neoporezivog iznosa, potrebno je da pre isplate poklona podnese elektronsku prijavu PPP-PD, sa obračunatim porezom i doprinosima na iznos koji se oporezuje.

Šta se dešava ako oba roditelja rade kod istog poslodavca?

U praksi se može desiti da oba roditelja rade kod istog poslodavca, pa se postavlja pitanje da li pravo na neoporezivi iznos novogodišnjih i božićnih poklona može da se ostvari za oba roditelja ili samo za jednog roditelja.  Odgovor na ovo pitanje je da se navedeno pravo odnosi na oba roditelja, pa činjenica da roditelji rade u istoj firmi ne ograničava mogućnost da se za isto dete u okviru iste firme, ostvari pravo na neoporezivi iznos za oba roditelja.

Pored toga, ne postoji ograničenje da neoporezivi iznos važi samo za jedan poklon po detetu, pa tako ne postoji smetnja da se jednom detetu obezbede dva poklona čija ukupna vrednost ne prelazi neoporezivi iznos, jedan za Novu godinu, a drugi za Božić, a da shodno tome poslodavac nema obavezu da obračuna i plati porez i doprinose.

Savršeno mesto za odabir poklona je OVDE

Poklon deci do 15 godina

Poklon za decu stariju od 15 godina

Ukoliko bi se poslodavac opredelio da i deci starijoj od 15 godina obezbedi paketiće, neoporezivi iznos ne bi važio za njih, pa bi se na celokupnu vrednost poklona morali obračunati porezi i doprinosi na zaradu zaposlenog.

Važno je istaći da se prilikom obračuna poreza i doprinosa na vrednost poklona deci zaposlenih, bez obzira da li se obračun vrši zbog davanja poklona deci starijoj od 15 godina ili je vrednost datog poklona za decu mlađu od 15 godina iznad neoporezivog iznosa, ne primenjuje neoporezivi iznos zarade koji se primenjuje prilikom obračuna poreza i doprinosa na zarade radnika, a koji u 2021. godini iznos 18.300 din, dok će u 2022. godini iznositi 19.300 din.

Takođe, ne postoji ni obaveza da se doprinosi plate na najnižu osnovicu za obračun doprinosa, već se plaćaju na bruto iznos primanja zaposlenog po osnovu primljenog poklona, a koji je iznad neoporezivog iznosa.

Kupovina prvog stana
Kupovina prvog stana

Šta se smatra kupovinom prvog stana? Kupovinom prvog stana se smatra kupovina stambenog prostora od strane punoletnog fizičkog lica na teritoriji Republike Srbije. Ova akvizicija