Poklon za 8. mart

Dok se 8. mart, Međunarodni dan žena, slavi kao dan borbe za ženska prava i dostignuća, u mnogim radnim okruženjima tradicionalno se obeležava davanjem poklona zaposlenim ženama. Međutim, da li ste znali da ovi pokloni imaju i svoj poreski tretman?

Prema zakonu o radu, poslodavci imaju mogućnost da odluče o davanju poklona svojim zaposlenim ženama povodom 8. marta, pod uslovom da su takvu mogućnost predvideli opštim aktom ili ugovorom o radu. Ipak, važno je imati na umu da ovi pokloni ne dolaze bez poreskih obaveza.

Untitled design 2024 03 15T075212.191 1

Naime, davanje poklona zaposlenim ženama za 8. mart se smatra zaradom i podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na zarade. Ovo važi za sve vrste poklona, bilo da su u pitanju pokloni u vidu novca, robe, vaučera ili neke druge vrste poklona.

Poreski tretman poklona može varirati u zavisnosti od toga da li se isplaćuju zajedno sa zaradom ili pre isplate zarade. Ukoliko se iznos poklona isplaćuje zajedno sa zaradom, njegova vrednost se kumulira sa bruto zaradom i obračunava se porez i doprinosi na ukupan iznos te isplate. S druge strane, ako se iznos poklona isplaćuje pre isplate zarade, on se smatra akontacijom zarade, pri čemu se prilikom obračuna poreza na zarade primenjuje neoporezivi iznos.

Važno je napomenuti da ako se poklon isplaćuje nakon isplate zarade za određeni mesec, smatra se drugim delom zarade, a u tom slučaju ne primenjuju se neoporezivi iznos i najniža osnovica doprinosa.

U suštini, iako davanje poklona za 8. mart predstavlja gest pažnje i podrške, važno je imati na umu i poreske obaveze koje proizilaze iz ovakvih isplata. Stoga, preduzimanje odgovarajućih koraka kako bi se ispunile poreske obaveze može pomoći u izbegavanju neželjenih komplikacija u budućnosti.

Trosak reprezentacije reklame i propagande
Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne

Agencija za privredne resurse
Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom