Preduzetnik i frilenser istovremeno

Jedno od pitanja koje se u praksi javlja u poslednje vreme jeste pitanje da li preduzetnik može istovremeno da bude i frilenser, te da prihode koje ostvaruje razdvoji tako što bi neke prijavio kao preduzetnik, a druge kao frilenser.

Nema zvaničnog mišljenja

Veoma bitno je odmah na samom početku istaći da zvaničnog mišljenja na ovu temu nema, te da se u ovom trenutku dati sigurna i proverena informacija, ali prema onome što se može zaključiti prema informacijama do kojih je naša agencija došla, je da se u nekim trenucima pojedini prihodi mogu razdvojiti na one koji se ostvaruju po osnovu obavljanja preduzetničke delatnosti, dok bi se drugi mogli prijaviti kao porez frilensera.

Frilenser i preduzetnik istovremeno

Zašto je do ove dileme došlo?

Različite situacije dovode do ovog pitanja, od onih kada lice želi da izbegne gubitak prava na paušalno oporezivanje zbog prelaska limita, do onih situacija kada preduzetnici paušalci ne žele da rizikuju da izgube pravo na paušalno oporezivanje, pa pojedinu vrstu prihoda žele da prijave kao prihod frilensera.

Pojedinačni slučajevi

Kada su u pitanju pojedinačni slučajevi u kojima lice koje obavlja delatnost kao preduzetnik paušalac, a to lice ostvari prihod od delatnosti koja ne može biti paušalno oporezovana, smatramo da takvu vrstu prihoda može da prijavi kao prihod frilensera, kako ne bi izgubio pravo na paušalno oporezivanje. Naravno, ovde bi fokus morao da bude da to nije zaista delatnost koju preduzetnik obavlja, već se radi o nekim povremenim prihodima koji dolaze iz tih drugih delatnosti.

Ne rizikovati

Sa druge strane, smatramo da svaki pokušaj da se zarada koja je ostvarena po osnovu obavljanja preduzetničke delatnosti prijavi kao prihod frilensera, kako bi se, na primer, izbegao prelazak limita od 6 miliona, predstavlja kršenje pravila i da bi takav postupak mogao da dovede do kazne od strane poreskih inspektora.

Naravno, još jednom napominjemo da ovo nije službeno mišljenje i da su ovo samo naša mišljenja, i mišljenja stručnih licima sa kojima  je naša agencija obavila razgovor na ovu temu, te da ćemo se, čim zvanična mišljenja budu dostupna, oglasiti i na našem sajtu.

Ukoliko imaš dileme i želiš da ti pomognemo da dobiješ odgovore na njih, zakaži konsultacije.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske