Privremeni i povremeni poslovi

Privremeni i povremeni poslovi predstavljaju rad van radnog odnosa, pa samim tim, lica koja su angažovana na ovaj način, nemaju prava koja proizilaze iz radnog odnosa, kao što su pravo na godišnji odmor, naknadu zarade za vreme bolovanja, topli obrok, regres i drugo.

Koja lica mogu da budu angažovana po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima?

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima, mogu da budu angažovana sledeća lica:

  • Nezaposlena lica
  • Zaposlena lica koja rade nepuno radno vreme
  • Korisnici starosne i prevremene starosne penzije
  • Lica koja su članovi omladinske ili studentske zadruge, a nisu starija od 30 godina.
privremeni i povremeni poslovi

Nepuno radno vreme

Nasuprot toga, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ne može se zaključiti sa:

  • Zaposlenim licem koje radi puno radno vreme
  • Osnivačima, odnosno članovima privrednog društva koji su osigurani po osnovu rada u svom privrednom društvu
  • Preduzetnicima
  • Licima koja rade prema ugovoru o privremenim i povremenim poslovima kod drugog poslodavca
  • Poljoprivrednikom, tj. licem koje je osigurano po osnovu poljoprivredne delatnosti
  • Samostalnim umetnikom, koji plaća doprinose po rešenju Poreske uprave.

Korisnik porodične penzije može da obavlja privremene i povremene poslove, ali je potrebno voditi računa da ugovorena bruto naknada ne prelazi iznos najniže mesečne osnovice doprinosa u momentu uplate doprinosa.

Privremeni i povremeni poslovi su vremenski ograničeni, pa tako jedno lice u toku godine može da obavlja privremene i povremene poslove na jednom poslu najduže 120 dana, a da nakon toga zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima po osnovu drugog posla.

Ukoliko ste u potrazi za iskusnim timom koji može biti podrška tvom poslovanju, naša knjigovodstvena agencija vam stoji na raspolaganju. Pogledajte više o knjigovodstvenim uslugama koje nudimo ovde.

Trosak reprezentacije reklame i propagande
Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne

Agencija za privredne resurse
Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom