Putnička vozila i PDV

Da li pravna lica i preduzetnici mogu da zahtevaju povrat poreza na dodatu vrednost po osnovu nabavke putničkog vozila? Prilikom nabavke putničkog vozila, preduzetnici i pravna lica u najvećem broju slučajeva nemaju pravo na povrat poreza na dodatu vrednost, ukoliko ga je prodavac obračunao na prodajnu cenu.

Razlog zašto je tako, je taj što je Zakonom o porezu na dodatu vrednost isključena ova mogućnost, a pre svega jer se smatra da prevashodna namena putničkog vozila neće biti u poslovne svrhe. Međutim, i pored tog ograničenja, postoje izuzeci koji manjem broju obveznika poreza na dodatu vrednost omogućavaju da PDV po osnovu nabavke putničkog vozila koriste kao prethodni PDV.

Putnička vozila i PDV

U pitanju su slučajevi kada poslovno lice koje nabavlja putničko vozilo, to vozilo nabavlja sa namerom da obavlja neku od sledećih delatnosti sa navedenim vozilom:

  1. promet i iznajmljivanje navedenog vozila
  2. prevoza lica i dobara ili obuku vozača za upravljanje navedenim prevoznim sredstvom.

Dakle, kada se vozilo nabavlja za potrebe rent-a-car agencija, za obavljanje taksi delatnosti, obuku vozača, trgovinu vozilima ili davanje u zakup, bilo kratkoročno ili dugoročno, kupac ima pravo da zahteva pravo na povrat poreza na dodatu vrednost .

Gorivo za putnička vozila

Sve što je navedeno u tekstu iznad, važi i za nabavku pogonskog goriva za putnička vozila, kao i za druge troškove održavanja putničkih vozila.

Međutim, iako ne postoji pravo na odbitak PDV u najvećem broju slučajeva, to ne znači da privredna društva i preduzetnici nemaju koristi od nabavke i evidentiranja vozila u imovinu poslovnog lica. Svi troškovi koji se odnose na putničko vozilo, uključujući i amortizaciju, priznaju se u poreskom bilansu, čime se utiče na smanjenje bruto dobiti na kraju poslovne godine, a time i smanjenje obaveze za plaćanje poreza na dobit.

Potreban ti je knjigovođa od poverenja? Kontaktiraj nas.

Trosak reprezentacije reklame i propagande
Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne

Agencija za privredne resurse
Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom