Revolving kredit

Vlasnicima firmi je veoma važno da u svakom trenutku mogu biti sigurni da su u mogućnosti da izvrše plaćanje dospelih obaveza, pa u situaciji kada njihovi klijenti svoje obaveze ne izvrše na vreme, revolving kredit može biti rešenje za njihove probleme nelikvidnosti.

Šta je revolving kredit?

Revolving predstavlja bankarski proizvod koji klijentima omogućava da iznos odobrenih sredstava koriste i vraćaju u skladu sa sopstvenim potrebama. Ovako odobrena sredstva ne vraćaju se u fiksnim mesečnim anuitetima, već je obaveza klijenta da na dan dospeća kreditoru vrati iznos korišćenih sredstava, nakon čega se može zatražiti ponovno odobrenje revolving kredita.

Revolving kredit

Kod ove vrste kredita, mesečna obaveza za plaćanje bankama predstavlja samo iznos kamate na korišćena sredstva u tom periodu. Kod nekih banaka, plaća se i provizija na nekorišćeni deo revolving kredita, ali je ta provizija značajno niža od kamate koja se obračunava na korišćena sredstva.

Sredstva koja banka klijentu odobri ovim putem, koriste se za održavanje tekuće likvidnosti, ali i za nabavku obrtnih sredstava neophodnih za obavljanje delatnosti.

Visina revolving kredita zavisi od procene menadžmenta banke do kojeg se dolazi na osnovu sprovedene analize, a period na koji se odobrava je najčešće godinu dana, s tim što se nakon isteka tog perioda i vraćanja sredstava banci, ukoliko se obe strane slože sa tim, kredit može ponovo staviti na raspolaganje klijentu.

Koja je razlika između revolvinga i overdrafta?

Za razliku od overdrafta koji se automatski koristi kada firmi nestane novca sa računa, klijent je kod revolvinga u obavezi da najavi banci barem jedan dan unapred da želi da koristi sredstva koja su mu odobrena. Takođe, i prilikom vraćanja novčanih sredstava banci, situacija je slična. 

Kod overdrafta, minus se automatski pokriva kada sredstva legnu na račun klijenta i zatvara se obaveza prema banci, dok kod revolvinga klijent mora da unese nalog i izvrši plaćanje ka banci, da bi zatvorio svoju obavezu, delimično ili u celini. Jedna od razlika je i kamatna stopa koja je kod overdraft kredita veća u odnosu na revolving kredite.

U okviru usluga finansijskog savetovanja koje pružamo našim klijentima, jedna od usluga je i posredovanje u komunikaciji između klijenta i banke u postupku odobravanja revolving kredita, pa ukoliko imate problema sa likvidnošću i smatrate da Vam ovaj bankarski proizvod može biti od koristi, rado ćemo Vam pomoći.

Preduzetnik ili DOO
Preduzetnik ili DOO?

Preduzetnik ili DOO? Jedna od najčešćih dilema prilikom donošenja odluke o otvaranju firme i započinjanju obavljanja delatnosti jeste pitanje da li je bolje opredeliti se

Mali poreski obveznici
Mali poreski obveznici

Mali poreski obveznici Mali poreski obveznici predstavljaju fizička lica i privredne subjekte, koji posluju na teritoriji Republike Srbije, a u prethodnih 12 meseci nisu ostvarili

Datum fakture i uticaj na prihode
Datum fakture i uticaj na prihode

Datum fakture i uticaj na prihode Veoma često se dešava da preduzetnici ne znaju kada prihod nastaje, i kakav uticaj na to ima činjenica kada