Strah od ulaska u preduzetništvo

Veoma često se dešava da preduzetnici osećaju strah i nelagodu prilikom registracije firme i početka obavljanja delatnosti. Taj strah se neretko nastavlja i nakon što se otpočne delatnost. Da li postoje opravdani razlozi za strah?

Razlozi za strah svakako postoje, ali se adekvatnom edukacijom, konsultacijama sa stručnim licima i angažovanjem partnera od poverenja za taj preduzetnički put, i rizici i strahovi mogu ukloniti. U ovom tekstu pisaćemo o najčešćim strahovima preduzetnika i rizicima na koje mogu naići ukoliko nespremni zakorače u preduzetničke vode.

Koji su najčešći strahovi preduzetnika?

Jedan od najvećih izvora strahova za preduzetnike je nepoznavanje poreskih propisa. Poreski propisi su vrlo kompleksni i često se menjaju, a mnogi preduzetnici ne znaju dovoljno o porezima i poreskim koji se odnose na njihovu delatnost. To može dovesti do grešaka prilikom prijavljivanja poreza i ispunjavanja drugih poreskih obaveza, ali i i samog izbora pravne forme i modela oporezivanja (u slučaju odluke o obavljanju delatnosti u formi preduzetnika).

Zbog toga, konsultacije sa stručnim licima pre početka obavljanja delatnosti i angažovanje kvalitetnog knjigovođe ili knjigovodstvene agencije može pomoći preduzetnicima da se bolje pripreme i upoznaju sa poreskim propisima koji se odnose na njihovu delatnost.

Nepotpuna dokumentacija je još jedan izvor straha za preduzetnike. Mnogi preduzetnici ne shvataju koliko je važno da imaju tačnu, urednu i ažurnu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje njihove firme. Neispravna dokumentacija može dovesti do prekršaja, a posledično i do kazni. Kvalitetan knjigovođa ili knjigovodstvena agencija će pomoći preduzetniku da se osigura da njihova dokumentacija bude ispravna i ažurna, podsećajuću ga da, onu koju nije obezbedio, obezbedi.

Kazne, a sa njima i zatezne kamate su još jedan izvor straha za preduzetnike. Poreski propisi se često menjaju, a neispravno vođenje računa o poreskim obavezama može dovesti do plaćanja kazni i zateznih kamata. Kvalitetan knjigovođa ili knjigovodstvena agencija, može pomoći preduzetnicima da se osiguraju da ispunjavaju sve svoje poreske obaveze na vreme, kako bi izbegli plaćanje kazni i zateznih kamata, i uvek svoje poslovanje vodili u skladu sa svim zakonima i propisima.

Strah od ulaska u preduzetništvo

Poreski prekršaji

Još jedan od problema na koje mogu da obrate pažnju jeste preduzetnici, a za koji često nisu svesni, je činjenica da neadekvano vođenje poslovanja, poreski prekršaji, nekompletna dokumentacija i loša komunikacija sa knjigovodstvom, ali i loš izbor knjigovođe, mogu da dovedu do lošeg stanja u poslovnim knjigama.

Loše stanje u poslovnim knjigama, gubici u bilansima i blokade od strane poverilaca mogu trajno da unište šanse da poslovni subjekt bude finansiran od strane banke ili neke druge finansijske institucije, ali i šanse za dobijanje subvencija koje mogu biti od značaja za razvoj poslovanja, što je samo još jedan od mnogih razloga za shvatanje ozbiljnosti preduzetništva i odluka koje se donose.

Knjigovodstvena agencija

Propisi se menjaju veoma često. Samo u poslednjih nekoliko godina smo svedoci brojnih promena kao što su e-fakture, novi sistem fiskalizacije, test samostalnosti, porez i doprinosi za frilensere i niz drugih promena. Ove promene unose neizvesnost za preduzetnike i strah od nepoznavanja datih propisa je oprdavan, ali je u pitanju strah koji je rešiv.

Pored lične edukacije, kvalitetan poreski savetnik i knjigovođa značajno može da olakša poslovanje. Kada se kvalitetan knjigovođa pronađe, potrebno je utvrditi šta je zaista bitno za poslovanje i na koji način on može da pomogne preduzetniku, ali i šta je to što preduzetnik može da učini i uradi, da knjigovođi olakša razumevanje njegove delatnosti, jer samo se kroz uzajamnu komunikaciju i razumevanje mogu postići najbolje razultati.

Konsultacije za preduzetnike

Konsultacije pre početka obavljanja delatnosti i razumevanje osnova poreskih propisa i poslovanja je veoma važan korak koji je potrebno napraviti pre otvaranje firme. Prilikom ulaska u preduzetništvo, vrlo je važno znati koje opcije postoje i šta je važno za pravilno vođenje sopstvene firme.

Činjenica je da je novim preduzetnicima, koji ranije nisu imali dodira sa knjigovodstvom i vođenjem firme, veoma teško da znaju ko je dobar knjigovođa i poreski savetnik. Iz tog razloga je veoma bitno dobro razmisliti pre donošenja odluke o tome kome će se poverenje pokloniti, jer postoji veliki broj razloga na koji način stručno lice može da pomogne u razvoju biznisa i spreči nastanke nekih krupnih grešaka.

Naša knjigovodstvena agencija je pomogla velikom broju preduzetnika da sigurno i bez straha zakorače u biznis i posvete se razvoju svog poslovanja, prvo kroz konsultacije, a onda i pružanjem knjigovodstvenih usluga i finansijskim savetovanjem.

Knjigovođa Novi Sad

Dakle, ukoliko preduzetnik u biznis zakorači spreman da uči, sluša savete i pronađe podršku na koju se može osloniti, ne postoje razlozi za brigu kada su porez i propisi u pitanju. Važno je da shvati ozbiljnost i da posledice zaista mogu biti veoma skupe, i da stav “neće baš mene” nije dobar, a kada poreska kontrola zakuca na vrata, izgovori “nisam znao” neće biti od pomoći.

Trosak reprezentacije reklame i propagande
Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne

Agencija za privredne resurse
Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom