Strah od ulaska u preduzetništvo

Veoma često se dešava da preduzetnici osećaju strah i nelagodu prilikom registracije firme i početka obavljanja delatnosti. Taj strah se neretko nastavlja i nakon što se otpočne delatnost. Da li postoje opravdani razlozi za strah?

Razlozi za strah svakako postoje, ali se adekvatnom edukacijom, konsultacijama sa stručnim licima i angažovanjem partnera od poverenja za taj preduzetnički put, i rizici i strahovi mogu ukloniti. U ovom tekstu pisaćemo o najčešćim strahovima preduzetnika i rizicima na koje mogu naići ukoliko nespremni zakorače u preduzetničke vode.

Koji su najčešći strahovi preduzetnika?

Jedan od najvećih izvora strahova za preduzetnike je nepoznavanje poreskih propisa. Poreski propisi su vrlo kompleksni i često se menjaju, a mnogi preduzetnici ne znaju dovoljno o porezima i poreskim koji se odnose na njihovu delatnost. To može dovesti do grešaka prilikom prijavljivanja poreza i ispunjavanja drugih poreskih obaveza, ali i i samog izbora pravne forme i modela oporezivanja (u slučaju odluke o obavljanju delatnosti u formi preduzetnika).

Zbog toga, konsultacije sa stručnim licima pre početka obavljanja delatnosti i angažovanje kvalitetnog knjigovođe ili knjigovodstvene agencije može pomoći preduzetnicima da se bolje pripreme i upoznaju sa poreskim propisima koji se odnose na njihovu delatnost.

Nepotpuna dokumentacija je još jedan izvor straha za preduzetnike. Mnogi preduzetnici ne shvataju koliko je važno da imaju tačnu, urednu i ažurnu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje njihove firme. Neispravna dokumentacija može dovesti do prekršaja, a posledično i do kazni. Kvalitetan knjigovođa ili knjigovodstvena agencija će pomoći preduzetniku da se osigura da njihova dokumentacija bude ispravna i ažurna, podsećajuću ga da, onu koju nije obezbedio, obezbedi.

Kazne, a sa njima i zatezne kamate su još jedan izvor straha za preduzetnike. Poreski propisi se često menjaju, a neispravno vođenje računa o poreskim obavezama može dovesti do plaćanja kazni i zateznih kamata. Kvalitetan knjigovođa ili knjigovodstvena agencija, može pomoći preduzetnicima da se osiguraju da ispunjavaju sve svoje poreske obaveze na vreme, kako bi izbegli plaćanje kazni i zateznih kamata, i uvek svoje poslovanje vodili u skladu sa svim zakonima i propisima.

Strah od ulaska u preduzetništvo

Poreski prekršaji

Još jedan od problema na koje mogu da obrate pažnju jeste preduzetnici, a za koji često nisu svesni, je činjenica da neadekvano vođenje poslovanja, poreski prekršaji, nekompletna dokumentacija i loša komunikacija sa knjigovodstvom, ali i loš izbor knjigovođe, mogu da dovedu do lošeg stanja u poslovnim knjigama.

Loše stanje u poslovnim knjigama, gubici u bilansima i blokade od strane poverilaca mogu trajno da unište šanse da poslovni subjekt bude finansiran od strane banke ili neke druge finansijske institucije, ali i šanse za dobijanje subvencija koje mogu biti od značaja za razvoj poslovanja, što je samo još jedan od mnogih razloga za shvatanje ozbiljnosti preduzetništva i odluka koje se donose.

Knjigovodstvena agencija

Propisi se menjaju veoma često. Samo u poslednjih nekoliko godina smo svedoci brojnih promena kao što su e-fakture, novi sistem fiskalizacije, test samostalnosti, porez i doprinosi za frilensere i niz drugih promena. Ove promene unose neizvesnost za preduzetnike i strah od nepoznavanja datih propisa je oprdavan, ali je u pitanju strah koji je rešiv.

Pored lične edukacije, kvalitetan poreski savetnik i knjigovođa značajno može da olakša poslovanje. Kada se kvalitetan knjigovođa pronađe, potrebno je utvrditi šta je zaista bitno za poslovanje i na koji način on može da pomogne preduzetniku, ali i šta je to što preduzetnik može da učini i uradi, da knjigovođi olakša razumevanje njegove delatnosti, jer samo se kroz uzajamnu komunikaciju i razumevanje mogu postići najbolje razultati.

Konsultacije za preduzetnike

Konsultacije pre početka obavljanja delatnosti i razumevanje osnova poreskih propisa i poslovanja je veoma važan korak koji je potrebno napraviti pre otvaranje firme. Prilikom ulaska u preduzetništvo, vrlo je važno znati koje opcije postoje i šta je važno za pravilno vođenje sopstvene firme.

Činjenica je da je novim preduzetnicima, koji ranije nisu imali dodira sa knjigovodstvom i vođenjem firme, veoma teško da znaju ko je dobar knjigovođa i poreski savetnik. Iz tog razloga je veoma bitno dobro razmisliti pre donošenja odluke o tome kome će se poverenje pokloniti, jer postoji veliki broj razloga na koji način stručno lice može da pomogne u razvoju biznisa i spreči nastanke nekih krupnih grešaka.

Naša knjigovodstvena agencija je pomogla velikom broju preduzetnika da sigurno i bez straha zakorače u biznis i posvete se razvoju svog poslovanja, prvo kroz konsultacije, a onda i pružanjem knjigovodstvenih usluga i finansijskim savetovanjem.

Knjigovođa Novi Sad

Dakle, ukoliko preduzetnik u biznis zakorači spreman da uči, sluša savete i pronađe podršku na koju se može osloniti, ne postoje razlozi za brigu kada su porez i propisi u pitanju. Važno je da shvati ozbiljnost i da posledice zaista mogu biti veoma skupe, i da stav “neće baš mene” nije dobar, a kada poreska kontrola zakuca na vrata, izgovori “nisam znao” neće biti od pomoći.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske