Subvencije za samozapošljavanje

Grad Novi Sad raspisao je Javni konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u vrednosti od 250.000din do 500.000din, a pravo da učestvuju na konkursu za dobijanje subvencija imaju pravo nezaposlena lica evidentirana kod Nacionalne službe za nezaposlene u Novom Sadu, a koja su mlađa od 64 godine.

Visina sredstava koju kandidat može da dobije jednokratno uslovljena je delatnošću i visinom opravdanih troškova u poslovanju, a lice koje ostvari pravo na subvenciju, u obavezi je da delatnost obavlja najmanje 12 meseci.

Uslovi koje nezaposleno lice mora da ispuni su sledeći:

  • Da je podnelo biznis plan na propisanom obrascu
  • Da ima prebivalište na teritoriji opštine Novi Sad i da preduzetnička radnja ili privredno društvo mora imati sedište na opštini grada Novog Sada
  • Da je prijavljeno na evidenciji NSZ grada Novog Sada
  • Da je izvršilo obuku o preduzetništvu po planu i programu obuke Nacionalne službe za zapošljavanje
  • Da najkasnije do momenta registrovanja delatnosti, ima zaključen Individualni plan zapošljavanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje u NSZ
Subvencije za samozapošljavanje

Međutim, ne mogu sva lica da konkurišu za subvencije, a to su lica koja:

  • Žele da obavljaju delatnost koja se ne finansira
  • Koja imaju rešenja o invalidnosti, a delatnost koju žele da obavljaju ne spadaju u delatnost koju smeju da obavljaju lica sa invaliditetom
  • Žele da osnuju udruženja
  • Koja su prethodno ostvarila pravo na novčanu naknadu u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje
  • Koja nisu ispunila prethodnu obavezu prema Gradu i Nacionalnoj službi za zapošljavanje i koja su koristila sredstva za samozapošljavanje u periodu od 3 godine od datuma raspisivanja Javnog poziva (24.08.2022.godine)

Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje delatnosti najranije narednog dana u odnosu na dan podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. U slučaju da lice otpočne obavljanje delatnosti pre odluke o dodeli subvencije, takav čin ne stvara obavezu Gradske uprave o dodeli subvencija.

Lica koja konkurišu za dobijanje sredstava, imaju mogućnost otvaranja preduzetničke radnje ili privrednog društva, ukoliko će osnivač zasnovati radni odnos u njemu.

Konkurs će biti otvoren do 16.09.2022.godine.

Pomoć u sastavljanju biznis plana i konkurisanju

Za sva zainteresovana lica koja žele da konkurišu za dobijanje sredstava, naš tim nudi uslugu sastavljanja biznis plana i sprovođenja čitavog postupka pripreme potrebne dokumentacije.
Ukoliko želite da konkurišete za dobijanje ovih sredstava, kontaktirajte nas ovde, a naš tim će vam u kratkom roku dostaviti ponudu.

Kupovina prvog stana
Kupovina prvog stana

Šta se smatra kupovinom prvog stana? Kupovinom prvog stana se smatra kupovina stambenog prostora od strane punoletnog fizičkog lica na teritoriji Republike Srbije. Ova akvizicija