Subvencije za samozapošljavanje

Grad Novi Sad raspisao je Javni konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada u vrednosti od 250.000din do 500.000din, a pravo da učestvuju na konkursu za dobijanje subvencija imaju pravo nezaposlena lica evidentirana kod Nacionalne službe za nezaposlene u Novom Sadu, a koja su mlađa od 64 godine.

Visina sredstava koju kandidat može da dobije jednokratno uslovljena je delatnošću i visinom opravdanih troškova u poslovanju, a lice koje ostvari pravo na subvenciju, u obavezi je da delatnost obavlja najmanje 12 meseci.

Uslovi koje nezaposleno lice mora da ispuni su sledeći:

  • Da je podnelo biznis plan na propisanom obrascu
  • Da ima prebivalište na teritoriji opštine Novi Sad i da preduzetnička radnja ili privredno društvo mora imati sedište na opštini grada Novog Sada
  • Da je prijavljeno na evidenciji NSZ grada Novog Sada
  • Da je izvršilo obuku o preduzetništvu po planu i programu obuke Nacionalne službe za zapošljavanje
  • Da najkasnije do momenta registrovanja delatnosti, ima zaključen Individualni plan zapošljavanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje u NSZ
Subvencije za samozapošljavanje

Međutim, ne mogu sva lica da konkurišu za subvencije, a to su lica koja:

  • Žele da obavljaju delatnost koja se ne finansira
  • Koja imaju rešenja o invalidnosti, a delatnost koju žele da obavljaju ne spadaju u delatnost koju smeju da obavljaju lica sa invaliditetom
  • Žele da osnuju udruženja
  • Koja su prethodno ostvarila pravo na novčanu naknadu u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje
  • Koja nisu ispunila prethodnu obavezu prema Gradu i Nacionalnoj službi za zapošljavanje i koja su koristila sredstva za samozapošljavanje u periodu od 3 godine od datuma raspisivanja Javnog poziva (24.08.2022.godine)

Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje delatnosti najranije narednog dana u odnosu na dan podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. U slučaju da lice otpočne obavljanje delatnosti pre odluke o dodeli subvencije, takav čin ne stvara obavezu Gradske uprave o dodeli subvencija.

Lica koja konkurišu za dobijanje sredstava, imaju mogućnost otvaranja preduzetničke radnje ili privrednog društva, ukoliko će osnivač zasnovati radni odnos u njemu.

Konkurs će biti otvoren do 16.09.2022.godine.

Pomoć u sastavljanju biznis plana i konkurisanju

Za sva zainteresovana lica koja žele da konkurišu za dobijanje sredstava, naš tim nudi uslugu sastavljanja biznis plana i sprovođenja čitavog postupka pripreme potrebne dokumentacije.
Ukoliko želite da konkurišete za dobijanje ovih sredstava, kontaktirajte nas ovde, a naš tim će vam u kratkom roku dostaviti ponudu.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se