Zakup Garaže ili Garažnog Mesta uz Zakup Poslovnog ili Stambenog Prostora

Zakup garaže ili garažnog mesta predstavlja specifičan pravni i poreski izazov, posebno kada se kombinuje sa zakupom poslovnog ili stambenog prostora. Razumevanje relevantnih zakonskih odredbi ključno je za pravilno postupanje i izbegavanje potencijalnih pravnih  i poreskih problema.

Zakonski Okvir

Prema članu 1, stav 2, Zakona o prometu nepokretnosti, nepokretnosti u smislu ovog zakona, uključuju:

  • zemljište (poljoprivredno, građevinsko, šumsko zemljište),
  • zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, ekonomske i dr.), drugi građevinski objekti,
  • posebni delovi zgrada (stanovi, poslovni prostori, garaže i garažna mesta) na kojima može postojati zasebno pravo svojine.

Takođe, prema članu 19, Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, pravo svojine na posebnom delu zgrade može postojati na stanu, poslovnom prostoru ili garaži, odnosno garažnom mestu.

Untitled design 2024 06 05T075323.771

Definicije i Poreski Aspekti

Navedeni propisi definišu garaže i garažna mesta kao posebne delove zgrada na kojima može postojati pravo svojine. Garažno mesto je površina namenjena parkiranju vozila u zgradi ili kao zaseban objekat.

Primer: Zakup Poslovnog Prostora i Garažnog Mesta

Pretpostavimo da je predmet zakupa poslovni prostor u okviru poslovne zgrade. Pored kancelarijskog prostora, zakup obuhvata i garažno mesto u podzemnoj garaži namenjeno parkiranju putničkog automobila zakupca.

Do kraja 2020. godine, zakupodavac je obračunavao PDV po jedinstvenoj stopi od 20% za celokupan zakup, tretirajući ga kao jedinstvenu uslugu. Međutim, od 1. januara 2021. godine, uvedena je obaveza da se usluge zakupa poslovnog prostora i garažnog mesta tretiraju kao dva nezavisna prometa. Oba prometa podložna su oporezivanju po stopi od 20%, ali moraju biti prikazana kao zasebne stavke na računu.

Poreski Aspekti PDV-a

Primena PDV-a na zakup garažnih mesta od ključne je važnosti za zakupodavce i zakupce. Uvedene izmene nalažu da se zakup garažnog mesta i poslovnog prostora posebno obračunava. Zakupodavac je dužan da izdaje dva odvojena računa ili jedan račun sa jasno razdvojenim stavkama za obe usluge, a na ovaj način je jasno da za zakupca ne postoji pravo na odbitak PDV, osim u slučaju da se bavi delatnošću u kojoj postoji pravo na odbitak PDV za putnička vozila.

Untitled design 2024 06 10T133311.369
Oporezivanje frilensera u 2024. godini

Oporezivanje frilensera u 2024. godini Tema frilensera je uvek interesantna tema u prethodnih nekoliko godina, pa je tako ostalo i ove godine. U odnosu na prethodnu 2023. godinu, modeli oporezivanja

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se odnose na izdavanje računa obuhvaćene