15. Decembar - rok za prelazak na ličnu zaradu

Za preduzetnike koji žele da pređu na vođenje poslovnih knjiga na modelu lične zarade, 15. decembar je rok do kad mogu da podnesu zahtev. Preduzetnici koji se odluče za isplatu lične zarade dužni su da podnesu obaveštenje putem elektronskog portala Poreske uprave. Član 33a precizira da ovo obaveštenje treba biti dostavljeno najkasnije do 15. decembra za period od 1. januara naredne godine.

Važno je napomenuti da nakon što se preduzetnik opredeli za ličnu zaradu, to opredeljenje ne može menjati tokom poreskog perioda. Odluka da se isplaćuje lična zarada za 2024. godinu mora biti dostavljena Poreskoj upravi do 15. decembra 2023. godine. Slično tome, ako preduzetnik odluči da prestane sa isplatom lične zarade u 2024. godini, obaveštenje o tome mora biti dostavljeno elektronski do istog roka, a prestanak će stupiti na snagu od 1. januara naredne godine.

15. Decembar - rok za prelazak na ličnu zaradu

Jednom kada se preduzetnik opredeli za isplatu lične zarade i obavesti Poresku upravu, ta prijava ostaje važeća dok se ne preda obaveštenje o prestanku. To znači da preduzetnik, koji želi isplaćivati ličnu zaradu i u narednim godinama, ne mora posebno obaveštavati Poresku upravu o tome.

Sve prethodno navedeno, a koje se odnosi na prelazak preduzenika na poslovanje po modelu lične zarade odnosi se na preduzetnike koji već vode knjige na modelu samooporezivanja. O preblemu sa kojim se suočavaju preduzetnici paušalci koji žele da pređu na poslovanje po modelu lične zarade, pisali u ovom tekstu.

Ukoliko želiš da saznaš više informacija i rešiš svoje dileme, konsultacije možeš da zakažeš ovde.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se