PRELAZAK SA PAUŠALA NA LIČNU ZARADU

Preduzetnici paušalci, koji u toku druge polovine godine probiju limit od 6 miliona dinara prihoda u toku poslovne godine, nailaze na neočekivani problem, koji se odnedavno pojavio u praksi, a o čemu je reč, pisaćemo u nastavku teksta.

Prelazak na ličnu zaradu do 2020.godine

U ranijim godinama, pa sve do 2020.godine, preduzetnici paušalci koji u toku prve polovine godine ostvare preko miliona prihoda, bili su u obavezi da od polovine poslovne godine započnu sa vođenjem poslovnih knjiga, dok bi porez i doprinose bili u obavezi da plaćaju na stvarno ostvaren prihod. Dakle, ovo nije bila povoljna opcija za one koji pređu 6 miliona prihoda u prvoj polovini godine, jer bi plaćanje doprinosa na stvarno ostvaren prihod predstavljalo veliko opterećenje za preduzetnike.

U situaciji kada bi preduzetnici limit od 6 miliona prihoda prešli u drugoj polovini godine, podnosili su poresku prijavu zbog prelaska 6 miliona, nakon čega bi im Poreska uprava nalagala obavezu vođenja poslovnih knjiga, a oni su podnosili Obaveštenje Poreskoj upravi za isplatu lične zarade, kao i poresku prijavu PPDG – 1S.

U ovom slučaju, nije postojala nikakva obaveza plaćanja poreza i doprinosa po modelu samooporezivanja, već su preduzetnici mogli odmah od početka naredne poslovne godine da započnu sa modelom lične zarade, te u skladu sa tim modelom, doprinose plaćaju u skladu sa visinom isplaćene lične zarade, s tim što se u konkretnoj situaciji, primenjuje najniža osnovica za doprinose u slučaju da je osnovica niža od minimalne osnovice za plaćanje doprinosa.

PRELAZAK SA PAUŠALA NA LIČNU ZARADU

Kada može paušalac da pređe na ličnu zaradu?

Međutim, u međuvremenu se stav Poreske uprave izmenio, pa sada prelazak na ličnu zaradu od naredne godine može da ostvari samo preduzetnik koji do 15. decembra tekuće godine ima status preduzetnika koji vodi poslovne knjige.

Šta to znači u praksi?

Preduzetnik koji u toku druge polovine godine pređe limit od 6 miliona dinara, u obavezi je da Poresku upravu obavesti o toj činjenici, nakon čega Poreska uprava donosi rešenje i nalaže vođenje poslovnih knjiga od naredne poslovne godine. Međutim, Poreska uprava ne dozvoljava i prelazak na ličnu zaradu od naredne poslovne godine, jer preduzetnik Poresku upravu o nameri da pređe na ličnu zaradu obaveštava do 15. decembra, a imajući u vidu da preduzetnik paušalac u tom trenutku i dalje ne vodi knjige, nema pravo na prelazak na ličnu zaradu od naredne poslovne godine.

Želiš da postaneš preduzetnik? Pogledaj našu ponudu i zakaži konsultacije

Razlog za ovakvo pustupanje Poreske uprave nalazi se u Mišljenju ministarstva finansija br. 430-00-7/2020-04 od 28.01.2020.godine, čiji ćemo deo citirati u nastavku: Imajući u vidu navedeno, u slučaju kada u toku godine prestanu razlozi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti (u konkretnom slučaju, ukupan promet u prvoj polovini godine je veći od 6.000.000 dinara) i obveznik od polovne tekuće godine ima obavezu vođenja poslovnih knjiga i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit, taj obveznik može da se opredeli za isplatu lične zarade najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine.

Dakle, taj obveznik ne može da se opredeli da vrši isplatu lične zarade za period do kraja godine u kojoj mu je prestao status preduzetnika paušalca. U godini u kojoj je obvezniku prestao status preduzetnika paušalca obveznik može samo da se opredeli (najkasnije do 15. decembra te godine) da vrši isplatu lične zarade počev za period od 1. januara naredne godine (godine koja sledi godini u kojoj je tom obvezniku prestao status preduzetnika paušalca).

Prelazak 6 miliona u prvoj polovini godine

Međutim, prelazak 6 miliona prihoda u prvoj polovini godine, ili gubitak prava na paušalno oporezivanje u prvoj polovini godine iz nekog drugog razloga (npr. promena šifre delatnosti), preduzetniku stvara obavezu da vodi poslovne knjige od druge polovine godine, pa će shodno tome preduzetnik biti u mogućnosti da podnošenjem prijave za prelazak na ličnu zaradu, sebi omogući i povoljniji model oporezivanja od naredne poslovne godine.

Da li želiš da znaš sve o preduzetnicima? Poruči eBook i saznaj sve o preduzetnicima

Praksa nije svuda ista

Prema informacijama koje se javljaju, u praksi se dešavaju i slučajevi kada poreski inspektori ipak omoguće prelazak na ličnu zaradu od naredne poslovne godine, čak i u situaciji kada paušalac izgubi pravo na paušalno oporezivanje u drugoj polovini godine. Imajući tu činjenicu u vidu, naša preporuka je da se sa nadležnim poreskim inspektorom ipak proveri da li postoji mogućnost za prelazak na ličnu zaradu od naredne poslovne godine ili ne.

Ulazak u sistem PDV preduzetnika paušalca

Ulaskom u sistem PDV, preduzetnik pauašalac bi stekao obavezu vođenja poslovnih knjiga od narednog dana, te bi se stvorili uslovi da preduzetnik do kraja tekuće godine vodi poslovne knjige po modelu samooporezivanja, a da od naredne poslovne godine bude na modelu lične zarade, a sve pod pretpostavkom da je u sistem PDV ušao pre 15. decembra. Međutim, kako smo u prethodnom delu teksta naveli, zbog neusaglašene prakse, savetujemo da se kontaktira nadležni poreski inspektor, kako bi dobila potvrda da preduzetnik u ovom slučaju može preći na model lične zarade, posebno u situaciji kada se ulazak u PDV dogodi u drugoj polovini godine.

Potreban ti je knjigovođa od poverenja? Pošalji upit ovde i u kratkom roku odgovaramo na tvoj zahtev.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se