Fiskalni račun, da ili ne?

Novi fiskalni uređaji su postali deo naše svakodnevnice, ali mnoga pitanja i nejasnoće su i dalje prisutni, pa bismo ovom prilikom želeli da rešimo jednu od dilema koja se javlja, a to je, da li je postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa u situaciji kada je delatnost kojom se privredni subjekt bavi oslobođena fiskalizacije, ali se vrši promet nekog osnovnog sredstva fizičkom licu?

Fiskalne kase – da ili ne?

O tome ko je obveznik uvođenja fiskalnih kasa, a ko je od te obaveze oslobođen, pisali smo u ovom tekstu o fiskalizaciji, a u ovom tekstu bavićemo se dilemama koje se javljaju, a odnose se na promet sa fizičkim licima.

Fiskalni račun, da ili ne

Povremene prodaje fizičkim licima

Jedna od čestih dilema je i ona koju smo naveli u uvodom delu, a odnosi se na delatnosti koje su oslobođene uvođenja fiskalnih uređaja, ali u poslovanju povremeno prodaju neko osnovno sredstvo fizičkom licu. Da li u toj situaciji postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa? Odgovor je da u ovoj situaciji postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa, bez obzira što je delatnost kojom se privredni subjekt bavi oslobođena fiskalizacije.

Slična dilema postoji i u slučaju kada pravna lica posluju isključivo sa drugim pravnim licima, pa iz tog razloga nemaju obavezu izdavanja fiskalnog računa, a povremeno izvrše prodaju nekog osnovnog sredstva fizičkom licu. I u ovom slučaju postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa fizičkom licu.

Dakle, predmet fiskalizacije je promet na malo, pa shodno tome, pravna lica i preduzetnici koji vrše promet isključivo drugim pravnim licima i preduzetnicima, nemaju obavezu uvođenja fiskalne kase, dok sa druge strane, čak i ukoliko je delatnost oslobođena fiskalizacije, a privredni subjekt izvrši promet osnovnog sredstva fizičkom licu, postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa.

Imaš dodatna pitanja i želiš da zakažeš konsultacije? Obrati nam se ovde i reši sve svoje dileme.

Kupovina prvog stana
Kupovina prvog stana

Šta se smatra kupovinom prvog stana? Kupovinom prvog stana se smatra kupovina stambenog prostora od strane punoletnog fizičkog lica na teritoriji Republike Srbije. Ova akvizicija