Fiskalni račun, da ili ne?

Novi fiskalni uređaji su postali deo naše svakodnevnice, ali mnoga pitanja i nejasnoće su i dalje prisutni, pa bismo ovom prilikom želeli da rešimo jednu od dilema koja se javlja, a to je, da li je postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa u situaciji kada je delatnost kojom se privredni subjekt bavi oslobođena fiskalizacije, ali se vrši promet nekog osnovnog sredstva fizičkom licu?

Fiskalne kase – da ili ne?

O tome ko je obveznik uvođenja fiskalnih kasa, a ko je od te obaveze oslobođen, pisali smo u ovom tekstu o fiskalizaciji, a u ovom tekstu bavićemo se dilemama koje se javljaju, a odnose se na promet sa fizičkim licima.

Fiskalni račun, da ili ne

Povremene prodaje fizičkim licima

Jedna od čestih dilema je i ona koju smo naveli u uvodom delu, a odnosi se na delatnosti koje su oslobođene uvođenja fiskalnih uređaja, ali u poslovanju povremeno prodaju neko osnovno sredstvo fizičkom licu. Da li u toj situaciji postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa? Odgovor je da u ovoj situaciji postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa, bez obzira što je delatnost kojom se privredni subjekt bavi oslobođena fiskalizacije.

Slična dilema postoji i u slučaju kada pravna lica posluju isključivo sa drugim pravnim licima, pa iz tog razloga nemaju obavezu izdavanja fiskalnog računa, a povremeno izvrše prodaju nekog osnovnog sredstva fizičkom licu. I u ovom slučaju postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa fizičkom licu.

Dakle, predmet fiskalizacije je promet na malo, pa shodno tome, pravna lica i preduzetnici koji vrše promet isključivo drugim pravnim licima i preduzetnicima, nemaju obavezu uvođenja fiskalne kase, dok sa druge strane, čak i ukoliko je delatnost oslobođena fiskalizacije, a privredni subjekt izvrši promet osnovnog sredstva fizičkom licu, postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa.

Imaš dodatna pitanja i želiš da zakažeš konsultacije? Obrati nam se ovde i reši sve svoje dileme.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se