Fiskalni račun, da ili ne?

Novi fiskalni uređaji su postali deo naše svakodnevnice, ali mnoga pitanja i nejasnoće su i dalje prisutni, pa bismo ovom prilikom želeli da rešimo jednu od dilema koja se javlja, a to je, da li je postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa u situaciji kada je delatnost kojom se privredni subjekt bavi oslobođena fiskalizacije, ali se vrši promet nekog osnovnog sredstva fizičkom licu?

Fiskalne kase – da ili ne?

O tome ko je obveznik uvođenja fiskalnih kasa, a ko je od te obaveze oslobođen, pisali smo u ovom tekstu o fiskalizaciji, a u ovom tekstu bavićemo se dilemama koje se javljaju, a odnose se na promet sa fizičkim licima.

Fiskalni račun, da ili ne

Povremene prodaje fizičkim licima

Jedna od čestih dilema je i ona koju smo naveli u uvodom delu, a odnosi se na delatnosti koje su oslobođene uvođenja fiskalnih uređaja, ali u poslovanju povremeno prodaju neko osnovno sredstvo fizičkom licu. Da li u toj situaciji postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa? Odgovor je da u ovoj situaciji postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa, bez obzira što je delatnost kojom se privredni subjekt bavi oslobođena fiskalizacije.

Slična dilema postoji i u slučaju kada pravna lica posluju isključivo sa drugim pravnim licima, pa iz tog razloga nemaju obavezu izdavanja fiskalnog računa, a povremeno izvrše prodaju nekog osnovnog sredstva fizičkom licu. I u ovom slučaju postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa fizičkom licu.

Dakle, predmet fiskalizacije je promet na malo, pa shodno tome, pravna lica i preduzetnici koji vrše promet isključivo drugim pravnim licima i preduzetnicima, nemaju obavezu uvođenja fiskalne kase, dok sa druge strane, čak i ukoliko je delatnost oslobođena fiskalizacije, a privredni subjekt izvrši promet osnovnog sredstva fizičkom licu, postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa.

Imaš dodatna pitanja i želiš da zakažeš konsultacije? Obrati nam se ovde i reši sve svoje dileme.

Kako troškovi utiču na porez
Kako troškovi utiču na porez?

Kako troškovi utiču na porez? Kada zakorače u svet preduzetništva, vlasnici biznisa uglavnom znaju da plaćaju porez na ostvarenu dobit i da što više troškova

Obaveza izdavanja avansnog računa
Obaveza izdavanja avansnog računa

Obaveza izdavanja avansnog računa Obveznik PDV nije u obavezi da izda avansni fiskalni račun, u sistuaciji kada primi avansnu uplatu pre nego prometa dobara i

Preduzetnik ili frilenser
Preduzetnik ili frilenser?

Preduzetnik ili frilenser? U poslednjih nekoliko godina tema oporezivanja frilensera je postala sve učestalija. Nekoliko modela oporezivanja se promenilo u kratkom periodu, od onih koji