Oporezivanje frilensera u 2022. godini

Iako je prema najavama trebalo da dođe do promene u načinu oporezivanja frilensera od 2022. godine, tako da se oporezivanje vrši tromesečno, a da je iznos od 54.900 din ostvarenih prihoda u tom periodu neoporeziv, do toga ipak nije došlo, pa je na snazi ostao isti način oporezivanja, kao i prethodne, 2021. godine.

Shodno donetoj odluci da se oporezivanje vrši na isti način kao i prethodne godine, jasno je da će porez i doprinose imati obavezu da plate samo frilenseri koji u toku 2022. godine ostvare prihode iznad 768.000 din.

Zašto je 768.000 dinara neoporezivo?

Do ovog iznosa se dolazi matematičkom računicom u koju uključujemo dva podatka:

  • Normirani, odnosno stvarno priznati troškovi, 50%
  • Neoporezivi iznos 384.000 din.
Oporezivanje frilensera u 2022. godini

Koje poreze i doprinose plaćaju frilenseri?

Prihodi koje frilenseri ostvare, a koji su iznad neoporezivog iznosa, biće oporezovani na sledeći način:

  • Porez 20%
  • PIO 25%
  • Zdravstvo 10.3%

U nastavku ćemo prikazati na koji način se utvrđuje iznos poreza i doprinosa koje su frilenseri u obavezi da plate:

Pretpostavićemo da frilenser u toku 2022. godine ostvari prihod od 100.000 din mesečno, odnosno 1.200.000 din. u toku cele godine.

Normirani troškovi = 1.200.000 din x 50% = 600.000 din.
Neoporezivi iznos = 600.000 din – 384.000 din = 216.000 din.

Na ovaj način došli smo do iznosa na koji se plaćaju porez i doprinosi, a taj iznos je u ovom slučaju 216.000 din.

Sada kada znamo koliko iznosi oporezivi iznos, možemo da izračunavamo tačne iznose poreza i doprinosa koje je frilenser dužan da plati:

Porez = 216.000 x 20% = 43.200 din
PIO = 216.000 din x 25% = 54.000 din
Zdravstvo = 216.000 x 10.3% = 22.248 din

Nakon što saberemo ukupan iznos poreza i doprinosa koje bi frilenser koji je ostvario prihod od 1.200.000 din u toku godine morao da plati, dolazimo do iznosa od 119.448 din. Zaključak koji se izvodi je da u ovom slučaju, porez i doprinosi u odnosu na ostvarenu zaradu iznose 9,95%, što ne predstavlja veliki iznos, ali je jasno da bi sa rastom ostvarenih prihoda, rastao i udeo poreza i doprinosa u odnosu na ostvarene prihode.

Naravno, frilenseri koji su zaposleni ili osigurani po nekom drugom osnovu, nemaju obavezu da plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje.

Čuli ste za limite od 6 i 8 miliona? Pročitajte šta to tačno znači OVDE

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske