Limiti od 6 i 8 miliona dinara

Limiti od 6 i 8 miliona dinara predstavljaju čestu dilemu kod preduzetnika, koji nisu sigurni koji period bi trebali da posmatraju za navedene limite, i šta se dešava ako se neki od limita probiju.

Ovim tekstom želeli bismo da svim budućim i sadašnjim preduzetnicima pomognemo u rešavanju ovih dilema, tako da nakon čitanja teksta, nedoumica više ne bude.

Limit od 6 miliona dinara

Limit od 6 miliona predstavlja gornju granicu prihoda koju paušalac može da ostvari u toku kalendarske godine, a da ne izgubi pravo da bude paušalno oporezovan. U suprotnom, ukoliko bi paušalac u periodu između 01.01. – 31.12., ostvario prihod koji je iznad granice od 6 miliona, izgubio bi pravo da bude paušalac, a stekao bi obavezu da vodi poslovne knjige i porez plaća na stvarno ostvarenih rezultat.

Limiti od 6 i 8 miliona dinara

Limit od 8 miliona dinara

Granica od 8 miliona dinara, posmatra se radi utvrđivanja činjenice da li je firma u obavezi da se evidentira u sistem PDV. Navedeni limit posmatra se za poslednjih godinu dana, što znači da za razliku od granice od 6 miliona dinara za paušalce, ovaj limit nije vezan za kalendarsku godinu, već za poslednjh 12 meseci, odnosno 365 dana. Prelaskom ovog limita, firme koje nisu u sistemu PDV-a, stekle bi tu obavezu od prvog narednog dana. Prijava za evidentiranje u sistem PDV se podnosi na obrascu EPPDV, i može se podneti u bilo kom periodu tokom godine.

Šta ako pređem granicu od 6 miliona?

Ukoliko paušalac ostvari prihod koji je veći od 6 miliona dinara u prvoj polovini godine, on obavezu vođenja knjiga i plaćanja poreza na stvarno ostvareni rezultat stiče od prvog jula te godine, dok u slučaju da granicu od 6 miliona pređe u drugoj polovini godine, obaveza vođenja knjiga počinje od prvog januara naredne godine.

Saznaj sve o preduzetnicima

Želiš da postaneš preduzetnik ili si možda već preduzetnik ali imaš dileme i nejasnoće u vezi načina poslovanja. Javljaju ti se brojne dileme na koje nemaš odgovor? Ili možda želiš da radiš u knjigovodstvu i da svojim klijentima pružiš još kvalitetniju uslugu? Ako je tako, ovo je prava stvar za tebe. Poruči eBook “Saznaj sve o preduzetnicima” i postaraj se da dilema više nema.

mockup 1

Šta ako pređem granicu od 8 miliona?

Ako firma ostvari prihod veći od 8 miliona dinara, obaveza ulaska u sistem PDV nastaje od prvog narednog dana, što znači da je potrebno podneti EPPDV prijavu i već od narednog dana fakture izdavati sa iskazanim PDV-om. Naravno, ukoliko bi vlasnik želeo da izbegne rizik od neblagovremenog evidentiranja u sistem PDV, uvek ima mogućnost da prijavu za ulazak u sistem PDV podnese i pre prekoračenja granice.

Imajući u vidu da se limit od 8 miliona posmatra za poslednjih godinu dana, a limit od 6 miliona za kalendarsku godinu, postoji mogućnost da firma pređe granicu od 8 miliona iako granicu od 6 miliona još uvek nije prešla. U slučaju da se ovo dogodi, firma bi već od narednog dana morala da uđe u sistem PDV-a, a samim tim bi preduzetnik izgubio pravo da bude paušalac. S obzirom da paušalac ne može da bude u sistemu PDV-a, ne bi važili rokovi koje smo gore naveli za obavezu vođenja poslovnih knjiga, već bi i ta obaveza počela da važi takođe od prvog narednog dana.

Granica od 50 miliona dinara

Pored limita od 6 i 8 miliona dinara, korisno bi bilo da napomenemo i objasnimo granicu od 50 miliona dinara. Ova granica se odnosi na mogućnost da obveznik PDV bude tromesečni obveznik PDV, odnosno da PDV prijave predaje kvartalno, četiri puta godišnje. Kada firma uđe u sistem PDV, bilo da je po sili zakona usled prelaska limita od 8 miliona ili je to učinila dobrovoljno, prve dve godine je jednomesečni obveznik PDV-a, odnosno poreske prijave predaje svakog meseca. 

Nakon toga, ukoliko firma odluči da pređe u tromesečnog obveznika, ima tu mogućnost ukoliko u poslednjih godinu dana nije ostvaren prihod veći od 50 miliona dinara. Naravno, treba imati u vidu i obrnutu situaciju, da firma koja je tromesečni obveznik PDV, ima obavezu da postane jednomesečni obveznik PDV-a kada u poslednjih godinu dana ostvari prihod veći od 50 miliona dinara.

Ukoliko imate dodatna pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate, rado ćemo pomoći u rešavanju dilema koje imate.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se