Zablude preduzetnika

Danas je na internetu dostupan veliki broj informacija, od onih koje su tačne, do onih nepotpunih ili čak potpuno pogrešnih, pa činjenica da veliki broj preduzetnika nije siguran šta je zapravo tačno, i na koje informacije mogu da se oslone, zaista ne može da začudi. U ovom tekstu ćemo se posvetiti rešavanju nekih čestih zabluda kada su u pitanju dileme vezane za limite, i pogrešna uverenja da je, kada je reč o limitima, sve veoma isključivo, i da “mora tako da bude”.

Do 6 miliona – paušalac

Jedno od pogrešnih mišljenja koje se pojavaljuje, je verovanje da dok se ne pređe limit od 6 miliona, preduzetnik mora da posluje po modelu paušala. Međutim, to nije tačno, i preduzetnik ima pravo da se opredeli da vodi poslovne knjige i u situaciji kada ne prelazi 6 miliona. Izbor modela poslovanja, odnosno paušal ili vođenje knjiga, naravno u situaciji kada zakon dozvoljava obe mogućnosti, je potpuno na preduzetniku, koji donosi odluku o tome na osnovu svoje procene mogućnosti koje mu daju ova dva modela poslovanja.

Zablude preduzetnika

Prihodi između 6 i 8 miliona

Svi su negde čuli da se sa prelaskom 8 miliona dinara prihoda, ulazi u sistem PDV. Ono što je bitno znati da čak i to ne mora da bude tačno, jer u situaciji kada se usluge pružaju stranim klijentima, velika većina usluga ne ulazi u taj limit, pa čak i prelazak 8 miliona prihoda, ne mora da znači da je obavezan ulazak u sistem PDV. Međutim, ponekad su preduzetnici zbunjeni i misle da ne mogu da uđu u sistem PDV pre nego što pređu limit od 8 miliona dinara, što nije tačno. Preduzetnik, DOO ili neki drugi oblik privrednog društva, ima slobodu da donese odluku da posluje u sistemu PDV i pored činjenice da nije pređen limit od 8 miliona dinara.

Da li želiš da znaš baš sve o preduzetnicima? Klikni i poruči eBook “Saznaj sve o preduzetnicima

Prelazak limita – prelazak u DOO

Veoma često, a potpuno pogrešno mišljenje je da se nakon prelaska 6 ili 8 miliona dinara, preduzetniku nameće obaveza prelaska u DOO. Ovo verovanje je potpuno pogrešno i preduzetnici bi morali da budu svesni toga. Prelazak iz preduzetnika u DOO se ne dešava po automatizmu, i prelazak limita ne zahteva ovakvu promenu. Ono što prelazak limita nosi sa sobom jesu gubitak prava na paušalno oporezivanje (prelazak limita od 6 miliona) i obavezan ulazak u sistem PDV (prelazak 8 miliona dinara prihoda za promet koji se smatra izvršenim u Srbiji), a da li će preduzetnik doneti odluku da nastavi da posluje kao privredno društvo, u formi DOO, to je odluka koja zavisi isključivo od njega.

Konsultacije za preduzetnike

Ukoliko imaš ovakva i slična pitanja, zakaži konsultacije, a mi ćemo ti pomoći da rešiš sve svoje dileme i dobiješ odgovore na sva pitanja koja imaš. Klikni ovde i saznaj šta možeš dobiti na konsultacijama koje su velikom broju preduzetnika omogućile da sa velikim predznanjem zakorače u svet preduzetništva i na taj način izbegnu brojne greške koje mogu da naprave oni koji to nisu učinili.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske