Broj radnih sati i minimalna zarada u 2023. godini

Od početka 2023. godine, na snagu stupaju novi parametri pomoću kojih će se vršiti obračun zarade. U odnosu na 2022. godinu, dolazi do porasta minimalne neto zarade, koja će u 2023. godini iznositi 230din. po času. Pored toga, doprinosi za PIO na teret poslodavca će biti smanjeni sa 11%, na 10%, pa će tako u zbiru doprinosi za PIO biti smanjeni sa 25% na 24%. Takođe, izmena je napravljena i u neoporezivom iznosu, koji će umesto 19.300din. koliko je iznosio u 2022. godini, u 2023. godini iznositi 21.712din.

Broj radnih sati u 2023. godini i minimalna zarada

Mesec

Radni sati

Minimalna neto zarada

Minimalna bruto zarada

Januar

176

40.480

54.648,79

Februar

160

36.800

49.399,14

Mart

184

42.320

57.273,61

April

160

36.800

49.399,14

Maj

184

42.320

57.273,61

Jun

176

40.480

54.648,79

Jul

168

38.640

52.023,97

Avgust

184

42.320

57.273,61

Septebmar

168

38.640

52.023,97

Oktobar

176

40.480

54.648,79

Novembar

176

40.480

54.648,79

Decembar

168

38.640

52.023,97

Da li želiš da saznaš sve o preduzetnicima? Klikni ovde i skini prvih 25 strana Ebook-a potpuno besplatno.