NBS privremeno ograničila kamate na stambene kredite

Na vanrednom sastanku Izvršnog odbor, Narodna banka je usvojila privremene mere koje se tiču stambenih kredita koje banke daju fizičkim osobama.

Putem te odluke, Narodna banka je postavila ograničenje na kamatnu stopu za one koji su korisnici prvog stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom, pod uslovom da iznos tog kredita ne prelazi 200.000 evra,  i to će važiti narednih 15 meseci, počevši od oktobarske rate.

Banka neće imati pravo da od dužnika potražuje razliku u kamati usled primene odluke, navedeno je u saopštenju NBS.

NBS privremeno ogranicila kamate na stambene kredite

Kod stambenih kredita odobrenih do 30. jula 2022. godine, Narodna banka je postavila gornju granicu nominalne kamatne stope na 4,08% (što je 30% više od prosečne ponderisane kamatne stope na stanje stambenih kredita odobrenih u Republici Srbiji, kako je objavljeno na dan 31. jula 2022. godine). Ovo znači da će dužnicima koji spadaju u ovu kategoriju biti smanjene mesečne rate kredita, pri čemu će se smanjenje kretati između 10% i više od 25%, kako je navedeno u saopštenju Narodne banke Srbije.

Za stambene kredite koji su odobreni od 31. jula 2022. godine do trenutka stupanja na snagu ove Odluke, a kod kojih je početna kamatna stopa veća od 4,08%, korisnici će do kraja decembra 2024. godine plaćati umanjene mesečne rate kredita s početnom kamatom iz prvobitnog plana otplate. Ovo znači da su i ovi dužnici zaštićeni od daljeg rasta iznosa svojih kreditnih rata, iako su se zadužili u vreme kada su se već nazirale moguće buduće promene kamatnih stopa, kao što je rast euribora.