Online promene za preduzetnike

Agencija za privredne registre, objavila je krajem godine da je omogućeno podnošenje prijava za promene preduzetnika i zatvaranje preduzetnika online. Elektronsko podnošenje prijave promene podataka i brisanja preduzetnika nije obavezno, pa svi preduzetnici koji žele da podnose prijave u pisanoj formi to mogu da nastave da čine kao i do sada, lično ili putem pošte.

Da bi se sproveo proces eRegistracije promena podataka i brisanja preduzetnika putem novog portala Agencije, korisnik treba da obezbedi određene elemente:

  • Kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis): Lice treba da pribavi kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji.
  • Čitač elektronskih kartica i NEXU aplikacija: Da bi koristilo ovu uslugu, potrebno je instalirati čitač elektronskih kartica i preuzeti najnoviju verziju NEXU aplikacije, koju je Agencija specifično kreirala. Ova aplikacija omogućava elektronsko potpisivanje različitih dokumenata.
  • Platne kartice: Za plaćanje naknade potrebne za usluge eRegistracije, korisnik treba da ima pri ruci Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice.
Online promene za preduzetnike

Ukoliko korisnik prilaže dodatne dokumente, kao što su saglasnost, uverenje ili dozvola, a ukoliko su ti dokumenti u papirnom obliku, neophodno je izvršiti njihovu digitalizaciju. Ovaj proces može izvršiti advokat ili notar, pod uslovom da su istovremeno i podnosioci prijave. Notar garantuje originalnost dokumenta, skeniranje i potpisivanje elektronskim potpisom ili kvalifikovanim elektronskim pečatom.

Dokumenta koja izdaje sam preduzetnik, kao što su ovlašćenja prokurista, mogu biti u potpunosti elektronska, uz preduzetnikov potpis kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Ovaj novi pristup pruža praktičnu alternativu tradicionalnim metodama podnošenja prijava, olakšavajući korisnicima postupak registracije promena podataka i brisanja preduzetnika putem elektronskih servisa Agencije.

Ukoliko želite da vam naša agencija pomogne u otvaranju preduzetnika ili sprovođenju promena, kontaktirajte nas ovde. (ovde označi kontakt)

Izvor: APR