Predračun, avans i račun

Kada preduzetnici zakorače u svet biznisa, česta je pojava da nisu upućeni u to, koji dokument se izdaje u kom trenutku, i najčešća je situacija da smatraju da je dovoljno da klijentu pošalju račun, bez obzira da li je prethodno došlo do prometa dobara i usluga, ili nije. Da bismo te dileme rešili, u ovom tekstu ćemo posvetiti pažnju sledećim dokumentima: predračunu, avansu i računu.

Šta je predračun i kada se izdaje predračun?

Predračun, ili profaktura, dokument je koji se izdaje pre neko što se promet izvrši. Dakle, ovaj dokument je informativnog karaktera, i klijentima se daje na uvid pre nego što je usluga pružena ili roba prodata. Predračun ne stvara obavezu plaćanja primaocu, već se na njemu nalaze osnovni podaci o tome šta je potrebno platiti, ceni koju je potrebno platiti i slično.

Predračun, avans i račun

Avansni račun

Avansni račun se izdaje u situaciji kada je klijent izvršio uplatu unapred, pre nego što je došlo do prodaje dobara ili pružanja usluge. Ova uplata može biti izvršena na osnovu predračuna, ali ne mora biti vezana za izdavanje tog dokumenta pre uplate, već se partneri i nekim drugim vidom komunikacije mogu dogovoriti o ceni koju je potrebno platiti.

Račun ili faktura

Konačan račun izdaje se kada je usluga završena ili je izvršen promet dobara. Dakle, račun se može izdati onog trenutka kada je klijent dobio ono što mu je bilo potrebno, bilo da je u pitanju usluga, ili da je kupio neka dobra. Izdavanje računa pre ovog trenutka nije ispravno, dovodi do pogrešnih knjiženja, jer navedeni dokumenti imaju različit uticaj na prihode koje je poslovni subjekt ostvario, a time i značajan uticaj na poreze, i limite  koji se odnose na prestanak prava na paušalno oporezivanje i obavezu ulaska u sistem PDV.

Želiš da postaneš preduzetnik i potrebne su ti smernice na tom putu? Zakaži konsultacije i sigurnim koracima kreni u preduzetničke vode.

Kada nastaje prihod?

Prihod nastaje kada se izvrši promet i izda konačan račun. Poznavanje ove informacije važno je i za pružaoca i za primaoca dobara i usluga, jer ima direktan uticaj na bilanse i poreze oba partnera, te je iz tih razloga potrebno dodatno voditi računa kada je pravo vreme za izdavanje ovih dokumenata. 

Postoji izuzetak

Zakon o PDV dozvoljava da se u određenom slučaju račun izda pre izvršenog prometa i primljenog avansa. U pitanju su usluge nabrojane u okviru člana 5., stav 3. tačke 1. Zakona o PDV, a u pitanju su usluge koje se odnose na prenos, ustupanje i davanje na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine.

Želiš da saznaš baš sve o preduzetništvu? Poruči eBook “Saznaj sve o preduzetnicima” i obezbedi sebi znanje koje 99% preduzetnika nema.

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja
Rashodovanje robe koja ima rok trajanja

Rashodovanje robe koja ima rok trajanja Pri upravljanju robom sa rokom trajanja, preduzeća često nailaze na izazove vezane za obračun PDV-a. Važno je poznavati zakonske