Trgovina putem interneta i fiskalne kase

Do uvođenja novog Zakona o fiskalizaciji, šifra delatnosti 47.91 – trgovina putem posredstvom pošte ili putem interneta, bila je oslobođena izdavanja fiskalnih računa. Međutim, to više nije slučaj, već i poslovni subjekti koji obavljaju ovu delatnost, kao i oni koji pružaju usluge putem interneta, imaju obavezu da izdaju fiskalne račune, pa ćemo se u ovom tekstu posebno posvetiti ovoj temi.

KEP knjiga

Trgovci koji obavljaju trgovinu putem interneta, odnosno van prodajnog objekta, u obavezi su da ministarstvu nadležnom za poslove trgovine dostavi informaciju o mestu na kojem se vodi KEP knjiga. Prijava se podnosi na e-mali adresu: kep@mtt.gov.rs.

Prijava se podnosi na obrascu koji sadrži sledeće podatke:

  • Poslovno ime i adresu trgovca
  • Adresu na kojoj se vodi Knjiga evidencije prometa
  • Datum početka obavljanja trogivne van prodajnog objekta
  • Ime i prezime, broj telefona i adresa elektronske pošte kontakt osobe

Prilikom online prodaje, trgovac je dužan da najkasnije prilikom isporuke robe, na trajnom nosaču zapisa, kupcu preda i sledeće dokumente:

  • Obrazac za odustanak
  • Čitko i razumljivo predugovorno obaveštenje
  • Primerak potpisanog ugovora (u slučaju online trgovine, to može biti i račun)
Trgovina putem interneta i fiskalne kase

Prodaja robe u inostranstvo

Kao što smo prethodno naveli, online trgovina više nije oslobođena izdavanja fiskalnih računa, pa tako i prodaja u inostranstvo putem interneta, podrazumeva izdavanje fiskalnog računa. U ovom slučaju se bira poreska stopa 0%, jer je prodaja robe u inostranstvo oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrednost, a u računu se ističe dinarska protivrednost strane valute, na dan uplate avansa, odnosno na dan izvršenog prometa. Pored fiskalnog računa, u ovom slučaju bi za potrebe carine i sprovođenje procedure izvoza robe bilo neophodno izdati i fakturu.

Kada se izdaje fiskalni račun za prodaju putem interneta?

U slučaju avansne uplate kupca, prodavac je u obavezi da najkasnije sledećeg radnog dana izda avansni fiskalni račun, a konačan račun je u obavezi da izda i pošalje kupcu najkasnije u trenutku isporuke robe.

Želiš da započneš sa poslovanjem i ne želiš da napraviš greške na tom putu? Pogledaj našu ponudu i zakaži konsultacije.

Fiskalni računi za online usluge

Kada se usluge pružaju fizičkim licima putem interneta, takođe postoji obaveza izdavanja računa, a pravila koja se odnose na izdavanje računa su ista kao i kada se vrši trgovina robom. Ono što je specifično u slučaju pružanja usluga putem interneta je da se češće javlja slučaj kada kupci unapred uplate svoje obaveze (npr. 05.oktobra uplate časove engleskog za mesec oktobar), pa u tom slučaju postoji obaveza izdavanja avansnog računa, a na kraju meseca se vrši izdavanje konačnog fiskalnog računa.

Prilikom vršenja prometa online, bilo da je u pitanju promet dobara ili usluga, obveznik fiskalizacije je u obavezi da izda račun u elektronskoj formi, a pomoću svog fiskalnog uređaja na računu ispisuje hiperlink koji primaocu omogućava da proveri ispravnost tog računa.

Prijava poslovnog prostora

Kada se radi o online trgovini i pružanju usluga putem interneta, prilikom podnošenja prijave za poslovni prostor, potrebno je da obveznik u prijavi naznači da se radi o daljinskoj trgovini.

Želiš knjigovođu od poverenja i tim na koji možeš da se osloniš? Kontaktiraj nas.