Zablude preduzetnika

Preduzetnici koji započinju poslovanje, ali i oni koji već neko vreme posluju, susreću se veoma često sa istim dilemama i nedoumicama, a u ovom tekstu bismo želeli da istaknemo neke od najčešćih.

Zabluda 1: Limit od 8 miliona se restartuje od 01. januara

Na žalost mnogih preduzetnika, limit od 8 miliona se ne restartuje na kraju godiine, već se uvek posmatra za poslednjih 12 meseci. Dakle, ta granica se svakodneno pomera i potrebno je o njoj redovno voditi računa o tom limitu.

Zablude preduzetnika

Zabluda 2: Avansna uplata ulazi u limite

Avans predstavlja uplatu unapred i kao takav, ne ulazi u limite, ni od 6, ni od 8 miliona dinara. Da bi nešto ušlo u limite, potrebno je da se izvrši promet dobara ili usluga, pa tek nakon toga, kada se za taj promet izda i konačna faktura, taj promet ulazi u limite.

Zabluda 3: Pradračun ili račun

Često se dešava da preduzetnici izdaju predračun i smatraju da nemaju više obaveze po osnovu izdavanja drugih dokumenata. Međutim, predračun je samo informativni dokument koji se izdaje pre plaćanja, dok se račun (ili faktura) izdaje onda kada je promet izvršen.

Zabluda 4: Pozajmice ulaze u limit

Povremeno preduzetnici na svoj račun dobijaju pozajmice od svojih parntnera ili sami uplaćuju na svoj poslovni račun novčana sredstva, za šta strahuju da ulazi u limit i da će Poreska smatrati da su prešli limit od 6 ili 8 miliona dinara. Iako Poreska možda u samom startu ne zna o čemu se radi i može smatrati da je limit prekoračen, takve uplate se kod poreskih organa pravdaju veoma lako i ne postoji rizik da se takve uplate ulaze u limite od 6 ili 8 miliona.

Zabluda 5: Predračun unosim u KPO

Preduzetnici paušalci neretko naprave propust, pa umesto što samo fakture unose u svoje KPO knjige, u njih unose i predračune. Međutim, to nije ispravno, i nije ni potrebno, jer u KPO knjigu unosi isključivo konačna faktura ili račun.

Zabluda 6: Pređem 8 miliona i postajem DOO

Prelaskom 8 miliona, preduzetnik postaje obveznik poreza na dodatu vrednost, ali ne nastaje bilo kakva obaveza kada je u pitanju prelazak u DOO. Prelazak u DOO je moguć, ali ne nastaje kao obaveza nakon prelaska 8 miliona.

Zabluda 7: Strah od greške i kazne

Iako ovaj strah mnogima deluje opdavdano, zapravo nije tako. Poslovanje ne mora da bude komplikovano i teško, posebno ne u samim počecima kada se tek započinje, neretko u formi preduzetnika paušalca koji nema obavezu da vodi o velikom broju stvari i svoje obaveze može da prati i ispunjava veoma lako. 

Takođe, ni poslovanje u formi preduzetnika knjigaša nije komplikovano ukoliko se unapred napravi plan i obezbedi podrška nekog kome je zaista stalno da poslovanja preduzetnika bude ispravno.

Ukoliko želiš da za sebe obezbediš tim koji će ti biti podrška i sigurnost u poslovanju, bilo u formi preduzetnika paušalca ili preduzetnika koji vodi poslovne knjige, mi ćemo ti rado pomoći.

Takođe, ovde možeš da zakažeš i konsultacije za preduzetnike i na taj način rešiš sve svoje dileme i pre nego što zakoračiš u svet biznisa.