Da li paušalci moraju da izdaju e-fakture?

Sa početkom nove godine, od 01. januara, krenula je obaveza izdavanja e-faktura za sve obveznike SEF-a, bilo da su to lica kategorizovana kao privatni subjekti ili dobrovoljni korisnici sistema e-faktura.

Subjekti privatnog sektora i dobrovoljni korisnici

Da bismo mogli da nastavimo sa temom iz naslova, neophodno je objasniti ova dva termina, odnosno, ko se smatra subjektima privatnog sektora, a ko dobrovoljnim korisnikom e-faktura.

knjigovođa novi sad

Subjekt privatnog sektora je lice koje je registrovano u sistem PDV.

Dobrovoljni korisnik je lice, koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti ili poreza na dobit, a koje se prijavilo na sistem e-faktura. Pored ovih lica, dobrovoljnim korisnicima smatraju se i lica koja su usled saradnje sa subjektima javnog sektora, bili u obavezi da izdaju e-fakturu, za šta je bila neophodna registracija na SEF.

I subjekti privatnog sektora, kao i dobrovoljni korisnici sistema e-faktura, u obavezi su da fakture koje izdaju drugim licima koja su se registrovala na SEF, izdaju putem sistema e-faktura. To znači da, svi dobrovoljni korisnici SEF-a, imaju obavezu da svim korisnicima SEF-a izdaju e-fakture, a ne samo licima koja se smatraju subjektima javnog sektora.

Lica koja su obveznici SEF-a, će licima koja nisu obveznici SEF-a, i dalje fakture izdavati van ovog sistema, kao što je praksa bila i pre samog nastanka sistema e-faktura, a isto se odnosi i na lica koja nisu u sistemu PDV i nisu dobrovoljni korisnici SEF-a, koja će i dalje svoje fakture izdavati na način na koji su to radili i u prethodnom period.

Dakle, da bismo još jednom potvrdili, paušalci će e-fakture izdavati samo u slučaju da su evidentirani kao dobrovoljni obveznici SEF-a.

Da li znaš da većina preduzetnika zna veoma malo o načinu poslovanja preduzetnika i svim bitnim aspektima njegovog poslovanja? Ako ne želiš da i ti budeš među njima, klikni i saznaj više o eBook-u “Saznaj sve o preduzetnicima”.

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se