Frilenseri - najčešća pitanja

Od 1. jula 2023. godine, konačno je dostupan portal za predaju poreskih prijava za prihode koje ostvaruju frilenseri, pa ćemo se u ovom tekstu dotaći nekih od najvažnijih pitanja i rešiti neke od najčešćih dilema koje se javljaju u praksi.

Ko je frilenser?

Termin “frilenser” nije zakonom definisan, ali u smislu primene propisa o oporezivanju frilensera, pod ovim terminom smatraju se sledeća lica:

 • Domaće fizičko lice – rezident Republike Srbije, koje ostvaruje prihode radeći u Republici Srbiji, od strane izvora prihoda iz inostranstva (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice), ili od strane domaćeg fizičko lica
 • Domaće fizičko lice – rezident Republike Srbije, koje ostvaruje prihode radeći u drugoj državi, od strane izvora prihoda iz inostranstva (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice), odnosno od strane drugog lica koje ne obračunava i ne plaća obaveze po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji.
 • Strano fizičko lice – nerezident, koje ostvaruje prihode radeći u Republici Srbiji, od strane izvora prihoda iz inostranstva (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice), ili od strane domaćeg fizičkog lica, odnosno od stranog lica koje ne obračunava i ne plaća obaveze po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji.
Frilenseri

Za čije uplate frilenseri podnose poreske prijave?

 • Pravno lice iz inostranstva (privredno društvo, nevladina organizacija, međunarodna organizacija, strana država, organ lokalne uprave u inostranstvu, diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države i međunarodne organizacije, itd.)
 • Preduzetnik iz inostranstva (fizičko lice koje ima registrovanu delatnost u inostranstvu, na primer, programer, prevodilac, advokat, itd.)
 • Fizičko lice iz inostranstva (strani državljanin, bez obzira da li ima ili nema boravak u Republici Srbiji)
 • Domaće fizičko lice
 • Drugo lice koje ne obračunava i ne plaća poreze i doprinose u Republici Srbiji prilikom isplate prihoda.

Za uplate od sledećih lica frilenseri ne podnose poreske prijave:

 • Domaće pravno lice (privredno društvo, udruženje građana, organ javne uprave, državni organ, itd.)
 • Domaći preduzetnik (fizičko lice koje ima registrovanu delatnost u Republici Srbiji, kao preduzetnik ili preduzetnik paušalac)
 • Ogrank ili predstavništvo stranog pravnog lica registrovano u Republici Srbiji (stalna poslovna jedinica), jer taj entitet ima obavezu obračuna i podnošenja prijave po odbitku prema poreskim propisima.

Koje vrste usluga frilenseri smeju da pružaju?

Zakonom nije određeno koje vrste usluga smeju da pružaju frilenseri, ukoliko su usluge pružene subjektima koji su navedeni u prethodnom delu teksta kao lica koja imaju pravo da plaćaju fizička lica, bez plaćanja poreza i doprinosa na te prihode.

Na primer, frilenseri mogu da obavljaju poslove moleraja, održavanja poslovnog prostora, držanja individualnih konsultacija, izrade web sajtova i slično.  Vrsta usluge nije bitna, već je bitno od kojeg lica dolazi uplata. Naravno, važno je istaći da trgovina ne može da bude oporezovana kao frilensing, kao i neke druge delatnosti koje zahtevaju posedovanje licence.

Konsultacije za frilensere

Ovo su samo neka od najvažnijih pitanja koja se tiču oporezivanja frilensera, a ukoliko su ti potrebne detaljnije informacije i želiš da saznaš odgovore na pitanja koje imaš, ovde  možeš da zakažeš konsultacije.

Izvor: https://frilenseri.purs.gov.rs/

Trosak reprezentacije reklame i propagande
Trošak reprezentacije, reklame i propagande

Trošak reprezentacije, reklame i propagande U poslovanju, troškovi su neizbežni. Međutim, neki troškovi zahtevaju posebno razmatranje kako bi se pravilno knjižili i obračunavali. Dve ključne

Agencija za privredne resurse
Agencija za privredne resurse

Agencija za privredne resurse Počevši od 2. aprila 2024. godine, Agencija za privredne registre primenjivaće novi pristup registraciji promena u kapitalu, što će biti od

Šifra delatnosti
Šifra delatnosti

Šifra delatnosti Kada započnete proces osnivanje firme, bilo da je u pitanju preduzetnik ili privredno društvo, jedna od ključnih obaveza jeste registracija delatnosti. U ovom