Izdavanje fakture pre datuma prometa

Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se odnose na izdavanje računa obuhvaćene su članom 42. ovog zakona, kao i Pravilnikom o PDV-u. Razumevanje ovih odredbi je od suštinskog značaja za sve obveznike PDV-a, kako bi izbegli potencijalne pravne probleme i iskoristili prava na odbitak prethodnog poreza.

Obaveza Izdavanja Računa

Prema članu 42. Zakona o PDV-u, obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga, kao i za avansne uplate. Račun se izdaje najranije na dan prometa dobara i usluga ili na dan prijema avansa. Ova pravila važe i za e-fakture.

Izdavanje fakture pre datuma prometa 1

Pravilno Izdavanje Računa

Član 201. Pravilnika o PDV-u jasno navodi da dokument izdat pre nastanka poreske obaveze ne smatra se računom u smislu Zakona o PDV-u. Ovo znači da konačan račun izdat pre izvršenog prometa ili avansni račun izdat pre prijema avansa nije validan, i primalac tog računa nema pravo na odbitak prethodnog poreza.

Izuzeci i Posebni Slučajevi

Ipak, postoje izuzeci. Član 167. Pravilnika o PDV-u omogućava izdavanje računa pre izvršenog prometa usluga za određene specifične usluge, uključujući:

  • Prenos, ustupanje i davanje na korišćenje autorskih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine.
  • Usluge neposredno povezane sa gore navedenim uslugama.
  • Usluge tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period.

 

U ovim slučajevima, račun se može izdati pre prijema avansa ili pre izvršenog prometa, s tim da takav račun mora sadržati datum izdavanja kao datum prometa. Poreska obaveza nastaje danom izdavanja računa, a primalac računa ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

Posledice Nepravilno Izdatih Računa

Ako se faktura izda pre nastanka poreske obaveze za usluge koje nisu obuhvaćene članom 167. Pravilnika o PDV-u (na primer, za usluge zakupa nepokretnosti ili pokretne stvari), takva faktura se ne smatra ispravnom. Primalac takve fakture nema pravo na odbitak prethodnog poreza, a obveznik PDV-a mora stornirati neispravan račun i izdati novi nakon izvršenog prometa.

Konsultacije

Ukoliko imate pitanja i situacije koje izazivaju dileme koje želite da rešite, konsultacije možete zakazati ovde, a mi ćemo vam rado pomoći da sve vaše nejasnoće nestanu.

Untitled design 2024 06 10T133311.369
Oporezivanje frilensera u 2024. godini

Oporezivanje frilensera u 2024. godini Tema frilensera je uvek interesantna tema u prethodnih nekoliko godina, pa je tako ostalo i ove godine. U odnosu na prethodnu 2023. godinu, modeli oporezivanja

Izdavanje fakture pre datuma prometa
Izdavanje fakture pre datuma prometa

Izdavanje fakture pre datuma prometa Sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) u Srbiji regulisan je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ključne odredbe koje se odnose na izdavanje računa obuhvaćene